U bent hier

Downloads

Download

Onderzoek naar de verhouding tussen burgerschapsvorming en de levensbeschouwelijke identiteit van de school. Ook de evaluatie van burgerschapsvorming is onderzocht: hoe kan het vormingsaspect door scholen zelf geëvalueerd worden en wat is de rol van de Onderwijsinspectie?

Download

Schoolbesturen met tenminste 50 werknemers moeten een regeling vaststellen voor het melden van een vermoeden van een misstand binnen de onderwijsorganisatie. Onze juristen maakten een modelregeling.

Download

Gezien de krimp in de Achterhoek ging het bestuur van Stichting Primair Onderwijs De Liemers het gesprek aan over de toekomst van een aantal kleinere scholen. Sinds begin 2015 gebeurt dit onder begeleiding van Verus. “Je zoekt met alle betrokkenen naar creatieve oplossingen.” Deze special hoort bij het Verus Magazine van november 2016.

Download

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

Download

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

Download

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

Download

Als school hebt u beleid nodig voor schorsing en verwijdering van leerlingen. In dit modelprotocol voor het primair onderwijs zijn procedures beschreven voor time-out, schorsing en verwijdering. Er is ook in opgenomen hoe u kunt omgaan met onaanvaardbaar gedrag van ouders.

Download

Thuisbezoek  versterkt de band tussen school en ouders, blijkt uit onderzoek. Docenten die bij leerlingen op bezoek komen, zijn beter in staat om hen samen met de ouders te begeleiden bij onderwijs en ontwikkeling. Maar uit onderzoek dat Verus liet uitvoeren door TNS/NIPO, blijkt dat bijna driekwart van de ouders en ruim de helft van de docenten helemaal geen ervaring heeft met thuisbezoek. Zij kijken ook veel minder positief tegen thuisbezoek aan dan degenen die wél thuisbezoeken hebben meegemaakt. Deze special hoort bij het Verus Magazine van mei 2016.

Download

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

Download

Uw werknemer raakt arbeidsongeschikt en moet langdurig herstellen. Dat kan voor u, als werkgever, flink in de papieren lopen. Maar is de arbeidsongeschiktheid het gevolg van een ongeval, dan kunt u wellicht bepaalde kosten verhalen. Deze special hoort bij het Verus Magazine van maart 2016.

Pagina's