U bent hier

Bestellingen

€0
Model
Wij hebben voor onze leden Aanvullende voorwaarden bij 'De Nieuwe Regeling 2011' samengesteld en een bijbehorende conceptovereenkomst. Daarmee versterkt u uw positie als opdrachtgever bij toepassing van De Nieuwe Regeling 2011 en vermindert u risico’s. Als u ze bestelt dan mailen we u de documenten toe.
€15
Boek
Inspiratiebron voor scholen om goed onderwijs vorm te geven
€0
Brochure
Wij hebben een set Inkoopvoorwaarden voor ICT-goederen en -diensten samengesteld en een bijbehorende modelovereenkomst. Daarmee versterkt u uw positie als inkopende partij en vermindert u risico's. Als u ze bestelt mailen we u de documenten toe.
€0
Brochure
Wij hebben Algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten opgesteld waarmee u uw positie als inkopende partij versterkt en risico's vermindert. Als u ze bestelt dan mailen we u de documenten toe.
€0
Brochure
In deze brochure geven onze advocaten en juristen advies over langdurig ziekteverzuim, arbeidsconflicten, ontslag en meer. Exclusief voor leden! Als u hem bestelt, mailen we u de pdf toe.
€0
Model
Een schoolbestuur kan een deel van een schoolgebouw in medegebruik geven of verhuren. De modelovereenkomsten 'Verhuur en medegebruik onderwijsruimte' kunt u als voorbeeld gebruiken bij het opstellen van een verhuur- of medegebruikersovereenkomst.
€15
Boek
Historicus Wim de Jong schetst de ontwikkeling van het protestants-christelijk onderwijs in de periode 1917 tot 2017.
€0
Model
Weet u welke contracten u allemaal hebt lopen in de school? Met dit model in Excel ziet u in één oogopslag wanneer een contract afloopt en u in actie moet komen. Het is gratis! en exclusief voor leden van Verus. Als u het model bestelt dan mailen we het u toe.
€15
Spel
Met deze gesprekstool kunt u samen met een gesprekspartner op het spoor komen van de leidende principes in uw leven en werk. De tool is ontwikkeld voor een gesprek in tweetallen. Exclusief voor leden van Verus.
€21
Spel
Dit spel helpt u om als schoolteam op een speelse manier met elkaar in gesprek te gaan over wat u inspireert en bezielt.

Pagina's