AVG - Algemene verordening gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming van kracht en komt de Wet bescherming persoonsgegevens te vervallen. Deze algemeen geldende Europese regelgeving geldt ook voor het onderwijs. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent, bescherm uw leerling- en personeelsgegevens conform de AVG én voorkom een hoge boete.

Ondersteuning nodig?

Wij helpen onze leden graag bij de voorbereiding op de AVG:

  • Bij onze juridische helpdesk kunt u dagelijks terecht met al uw vragen over de AVG.
  • We hebben een Toolkit AVG voor u samengesteld met stappenplannen, checklists, sjablonen en handreikingen. Daarmee kunt u zelf aan de slag. Als u de leidraad leest die erbij zit, begrijpt u hoe alles in elkaar steekt en wat er moet gebeuren.
  • Hebt u op onderdelen extra hulp nodig, dan kunt u bij ons terecht voor advies en ondersteuning op maat.

Lees u in en bereid u voor:

Hebt u vragen?

Neem contact op met onze juridische helpdesk.

Disclaimer

Met deze pagina willen we onze leden informeren over de AVG-regelgeving. De Toolkit is met de meeste zorg samengesteld. We hebben daarbij onder meer gebruik gemaakt van nauwgezet gecontroleerde bronnen en zijn zorgvuldig omgegaan met bronvermelding en auteursrecht. We spannen ons in om de gegevens zo vaak mogelijk te actualiseren en aan te vullen. Ondanks alle zorg en aandacht is het mogelijk dat de informatie op bepaalde punten - onverhoopt - onvolledig of onjuist is.