U bent hier

In de kijker-prijs 2019

Een duurzame bijeenkomst voor je team: hoe zetten jullie een volgende stap? 

Goede ideeën zijn goud waard. Daarom delen we ze graag en zetten we ze in de kijker. Welke activiteit met het team van jouw school of jullie stichting zou een goede impuls zijn om met elkaar meer vorm te kunnen gaan geven aan duurzaam leren, duurzaam leven?

We zijn op zoek naar ervaringen en goede ideeën die een verband hebben met de katholieke identiteit van je school. Het beste idee wordt met ondersteuning van Verus gerealiseerd en ‘In de kijker’ gezet, zodat andere scholen er ook van kunnen profiteren.

Hoe gaat het in z’n werk?

Een team (een groep leerkrachten van een PO-school, een groep docenten van een VO-school, een groep directeuren, maximum 20 personen) kan zichzelf opgeven. De teamleden sturen hun uitgewerkte idee op, en eventueel al opgedane ervaringen met verduurzamen van het onderwijs, en beargumenteren waarom zij met hun idee ‘in de kijker’ moeten staan. Een jury kiest de drie beste inzendingen. Op de Identiteitsdag houden de genomineerde teams een korte pitch waarin zij hun ideeën toelichten. De aanwezigen kiezen de uiteindelijke winnaar.

Criteria voor de inzending

Het gaat om een idee voor een activiteit of bijeenkomst (max. 1 dag) met (een deel van) je team die een impuls geeft om samen meer aandacht te besteden aan duurzaamheid en het stimuleren van een duurzame mindset bij leerlingen. Jullie voorstel moet voldoen aan de volgende criteria:

 • Beschrijf de activiteit of bijeenkomst zoals je die zou willen inrichten.
 • In het programma is aandacht voor verdieping vanuit jullie bronnen van inspiratie.
 • Beschrijf op welke manier de opbrengsten van deze bijeenkomst ten goede zullen komen aan de kwaliteit van jullie onderwijs in bredere zin.
 • Vertel iets over al opgedane ervaringen in de school rond duurzaamheid als pijler naar de toekomst en de reacties van leerlingen daarop.
 • De bijeenkomst vindt bij voorkeur plaats in dit schooljaar (2019-2020). (Kijk alvast naar je planning.)
 • Er is minstens één persoon van het team aanwezig op de Identiteitsdag op 6 november 2019 om het idee te pitchen.
 • Het betrekken van maatschappelijke partners, leerlingen, ouders of de omgeving is een pluspunt.

Het winnende team krijgt

 • Een eervolle vermelding op de Identiteitsdag katholiek onderwijs op 6 november 2019.
 • Een door Verus begeleide ochtend of middag voor het hele team op een passende locatie.
 • Een publicatie in de nieuwsbrief van Verus en op www.verus.nl naar aanleiding van de bijeenkomst.

Jury en uiteindelijke keuze

Een deskundige jury selecteert drie inzendingen. Op de Identiteitsdag mogen de genomindeerde teams hun ideeën pitchen. De winnaar wordt op de dag zelf bepaald door de stemmen van de aanwezige deelnemers.

Wat moet je doen?

Schrijf je idee voor een bijeenkomst op of geef het weer in de vorm van een filmpje. Zorg dat de criteria hierin worden toegelicht. Stuur dit uiterlijk woensdag 23 oktober 2019 naar Marcel Elsenaar via melsenaar@verus.nl. Ook voor meer informatie kun je bij hem terecht. Uiterlijk 30 oktober maken we bekend welke teams zijn genomineerd.

 

Waar kun je aan denken?

 • Inspiratie van buiten: erop uit gaan en leren van een natuurorganisatie of bedrijf in de omgeving
 • Werken aan de team-spirit: hoe leeft duurzaamheid in de persoonlijke situatie en hoe neem je dat mee naar school? Waar sluit het aan bij activiteiten die je al doet? Waar is een ontwikkeling mogelijk?
 • Stakeholders-dialoog: samenkomen met verschillende partijen die bij de school betrokken zijn of zouden kunnen worden, en op een leuke manier de perspectieven en mogelijkheden verkennen
 • Kennis-verdieping: wat verstaan we nu eigenlijk onder duurzaamheid, we nodigen een deskundige uit, en verkennen wat daarvan voor onze leerlingen belangrijk is

 

Vragen of opmerkingen?

adviseur duurzaam onderwijs en identiteit
0348 74 44 83