Vragen van scholen

  1. Welke risico’s loopt mijn organisatie: nu en in de toekomst?
  2. Hoeveel buffer heb ik nodig? Hoe vertaal ik dit naar onze vermogenspositie?
  3. Is het verstandiger om te verbouwen of om nieuw te bouwen?
  4. We hebben de intentie te fuseren. Hoe kan ik berekenen wat dat betekent?
  5. We ontwikkelen een nieuw koersplan. Hoe maak ik de financiële vertaling daarvan?
  6. Hoe kan ik liefst in een één op één sessie (of in een heel klein groepje) van een halve dag een begroting en een jaarrekening leren lezen zonder boekhouder te worden? Hoe krijg ik een beeld met een meerjarig perspectief? Wat betekenen de kengetallen hierin?

Wil je advies over een van deze vragen? Neem dan contact op met onze adviseurs.

Adviseurs

Hulp bij