U bent hier

Downloads

Download

Het allerlaatste nummer van Verus Magazine vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips.

Download

Onderzoek naar de verhouding tussen bestuur, intern toezicht en stakeholders in het onderwijs: mogelijkheden, condities, grenzen.

Download

Gezien de krimp in de Achterhoek ging het bestuur van Stichting Primair Onderwijs De Liemers het gesprek aan over de toekomst van een aantal kleinere scholen. Sinds begin 2015 gebeurt dit onder begeleiding van Verus. “Je zoekt met alle betrokkenen naar creatieve oplossingen.” Deze special hoort bij het Verus Magazine van november 2016.

Download

Nu de cao in het primair onderwijs maatwerk mogelijk maakt, is het aan de schoolbestuurders om hiermee aan de slag te gaan. SPCO Groene Hart in Woerden greep deze kans aan om de werkdruk te verminderen. Dat vraagt om leiderschap en een veranderkundige aanpak. Deze special hoort bij het Verus Magazine van september 2015.

Download

Als u met een andere schoolorganisaties in het vo wilt samenwerken bij het onderwijsaanbod dan is er een contract nodig. Wat moet er worden afgesproken en in welke vorm legt u deze afspraken vast? En aan welke eisen moet u zich houden? Deze special hoort bij het Verus Magazine van juni 2015.

Download

Wij zijn Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs. Verus verbindt en verenigt schoolleiders van meer dan 3500 scholen en bestuurders en toezichthouders van ruim 700 schoolorganisaties in alle onderwijssectoren. Binnen Verus werken we samen aan goed onderwijs. In deze brochure presenteren we ons.

Download

In de praktijk zijn de bevoegdheden van een MR beperkt, met frustratie en irritatie tot gevolg. Wat voor beperkingen zijn dat? En hoe voorkomt u al te hoge verwachtingen bij de MR en mogelijke conflicten tussen de MR en het bevoegd gezag? Deze special hoort bij het Verus Magazine van mei 2015.

Download

Inhoud en juridische vormgeving krijgen terecht veel aandacht bij fusies en andere vormen van samenwerking. Maar sociale dimensies zijn minstens zo belangrijk voor het slagen van samenwerking. Een extern procesbegeleider zoekt de balans tussen de 'harde' en de 'zachte' kant. Deze special hoort bij het Verus Magazine van januari 2015.

Download

In dit onderzoek dat professor Rienk Goodijk op ons verzoek heeft uitgevoerd, is hij nagegaan hoe stakeholderbeleid op dit moment bij leden van Verus vorm krijgt. Het levert een aantal interessante bevindingen op die kunnen helpen om de betrokkenheid bij de ontwikkeling van goed – christelijk geïnspireerd – onderwijs te vergroten en zo bijdragen aan good governance in het onderwijs.

Download

Hoe kunnen bestuur en intern toezicht gezamenlijk gestalte geven aan strategisch partnerschap zonder op elkaars stoel te gaan zitten? Dat heeft Rienk Goodijk in opdracht van Verus onderzocht. De resultaten van dit onderzoek laten zien wat de taak is van de toezichthouder en het bestuur – ook in hun onderlinge relatie - als het gaat om het gestalte geven aan strategisch partnerschap.

Pagina's