U bent hier

Advies

Governance: goed onderwijs, goed bestuur

Dat u als onderwijsinstelling governance hoog op de agenda heeft staan, staat buiten kijf. Functies van bestuurders en toezichthouders moeten gescheiden zijn en blijven. Daarnaast moet u als organisatie statuten en reglementen opstellen waarin deze functies worden vastgelegd. Maar dat betekent niet automatisch dat de governance-structuur ook werkt in de praktijk.

Verus helpt scholen met governance-vraagstukken. Wilt u weten hoe? Neem dan contact op, we leggen u graag uit wat we voor u kunnen betekenen.

Governance en cultuur uitgaande van 3 elementen

Het draait bij governance vooral om mensen, want die moeten met de governance-structuur werken. Daarom begeleiden wij governance en cultuur-trajecten altijd op basis van 3 belangrijke elementen:

  • Structuur
  • Communicatie
  • Cultuur

De structuur als startpunt

Om de governance-structuur te doen slagen moeten alle documenten op orde zijn. Daarom beginnen we met de nodige controles en richten ons op de harde kant van governance. Het doel is om het bestuursmodel in te richten en de statuten en reglementen op orde te brengen.

Communicatie: draagvlak en duidelijkheid

Als de governance-structuur is opgezet, is het zaak om iedereen te informeren. Door middel van heldere communicatie zorgen we ervoor dat de mensen in uw organisatie de structuur begrijpen en ernaar gaan handelen. Dat doen we onder andere door het gesprek aan te gaan met uw mensen.

Cultuur of de sociale kant

De nieuwe governance-structuur is opgezet en besproken met alle betrokkenen. Maar hoe werkt het in de praktijk? Er zijn verschillende invloeden en ontwikkelingen die een rol spelen bij het functioneren van de nieuwe structuur. Houding en gedrag bepalen namelijk ook het resultaat. Daarom helpen we u ook met de sociale kant van governance. Deze kant wordt vaak vergeten!