U bent hier

Governance & Cultuur

De overheid legt de lat voor schoolbesturen steeds hoger. Mede daarom willen veel besturen hun eigen organisatie doorlichten op het gebied van governance en cultuur. Onze adviseurs helpen om uw organisatie door te lichten en dit te vertalen naar een beleid en toekomstige ontwikkelingen.

We verdiepen ons in uw organisatie en leveren maatwerk oplossingen op het gebied van governance en cultuur. Uw bestuurlijke constructie, intern toezicht en andere vraagstukken zijn voor ons bekend terrein. Natuurlijk zorgen we ervoor dat alle ontwikkelingen passen bij uw identiteit en personeelsbeleid.

Leergang Bestuurlijk leidinggeven in het PO

Hoe dien je het belang van je organisatie? Hoe krijg je de zaken echt voor elkaar? Dat ontdek je in deze leergang. We laten je zien waar je talenten liggen en hoe je ze optimaal inzet.

Masterclasses besturen en toezicht houden vanuit waarden

Een combinatie van verdieping op inhoud, reflectie op eigen houding en gedrag en het werken aan een waardengedreven schoolorganisatie.

Strategisch partnerschap in de praktijk

Over de verhouding tussen bestuur, intern toezicht en stakeholders in het onderwijs: mogelijkheden, condities en grenzen.