GL als examenvak

Kwaliteitsborging examenvak GL

Zo'n 60% van de christelijke scholen in het voortgezet onderwijs biedt godsdienst/levensbeschouwing als examenvak aan. Met het Regiecentrum godsdienst/levensbeschouwing als examenvak verzorgen wij het vakinhoudelijk kader en de kwaliteitsborging van het examenvak.

Secties godsdienst/levensbeschouwing van verenigingsleden kunnen gratis participeren in het kwaliteitsborgingsysteem: collegiale visitatie. Zij worden hierin geschoold door een cursus van Verus Academie die u met ledenreductie wordt aangeboden. Het Regiecentrum werkt voor de kwaliteitsborging nauw samen met de hbo-lerarenopleidingen.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Taco Visser.