Educatieve projecten rond Prinsjesdag

Interlevensbeschouwelijke bezinningsbijeenkomst

Door toedoen van Verus zijn sinds 2008 leerlingen en deelnemers uit het primair en voortgezet onderwijs en het mbo betrokken bij de jaarlijkse 'interlevensbeschouwelijke' bezinningsbijeenkomst in de ochtend van Prinsjesdag.

Wij zijn betrokken bij deze bijeenkomst vanuit het streven om het onderwijs te verbinden met initiatieven die maatschappelijke betrokkenheid en het vreedzaam samenleven van mensen met verschillende (religieuze) achtergronden bevorderen.

De jaarlijkse Prinsjesdagviering is een initiatief van rabbijn Awraham Soetendorp. De Haagse Raad van Levensbeschouwingen en Religies organiseert de bijeenkomst in de Grote Kerk in Den Haag sinds 2000. Traditiegetrouw wonen de premier, diverse bewindslieden en vele leden van de Eerste en Tweede Kamer de bijeenkomst bij.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de projecten rond Prinsjesdag? Neem dan contact op met Dick den Bakker.