U bent hier

De school als community. Ervaringen met waarde(n)vol partnerschap tussen ouders en school

Download

Onderzoek naar waarde(n)vol partnerschap tussen ouders en school. Met voorbeelden van basisscholen die daar expliciet mee bezig zijn.

Verus ziet ouderbetrokkenheid als iets wat verder gaat dan hand- en spandiensten op school of deelname aan MR en OR, hoe belangrijk ook. Wij zien het ook als een vorm van partnerschap tussen school en ouders. Hierbij expliciteren ouders en school hun waarden met betrekking tot opvoeding en onderwijs, en willen deze in belangrijke mate ook daadwerkelijk (gaan) delen. Wij hanteren voor deze vorm van ouderbetrokkenheid de term ‘waarde(n)vol partnerschap tussen ouders en school’.

Om visieontwikkeling en dienstverlening van Verus op het gebied van waarde(n)vol partnerschap tussen ouders en school te ondersteunen hebben we een theoretisch en empirisch onderzoek laten doen naar deze vorm van partnerschap. 

Het theoretische gedeelte betreft een literatuuronderzoek ter nadere conceptualisering van ouderbetrokkenheid en van partnerschap van ouders en school, en recente onderzoeksgegevens over deze zaken. In het empirische gedeelte komen directie en ouders aan het woord van acht basisscholen waar men expliciet werkt aan waarde(n)vol partnerschap.