U bent hier

Basisstatuten medezeggenschap voortgezet onderwijs

Download

In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) staat dat om de medezeggenschap te reguleren een aantal documenten moet worden vastgesteld: een medezeggenschapsstatuut voor de hele organisatie en per medezeggenschapsorgaan (MR of GMR e.d.) een reglement. Om u te helpen, hebben wij een aantal basisstatuten opgesteld. 

Ze laten ruimte voor eigen keuzes en het laatste wat we zouden willen is dat ze als pseudo-wetgeving worden opgevat. De documenten kunt u downloaden en voor intern gebruik vermenigvuldigen.

Deze statuten bevatten alles wat de WMS in artikel 22 verplicht stelt. Daarnaast hebben we artikelen opgenomen, die het functioneren van de MR moeten versoepelen (de MR afzonderlijk of in samenspel met het bestuur). Wij houden ons van harte aanbevolen voor opmerkingen of suggesties.

Herzien oktober 2016

De statuten die u hier kunt downloaden zijn herzien in oktober 2016.

In de toelichtingen is de jurisprudentie tot en met september 2016 verwerkt. Verder zijn de wijzigingen die de Wet versterking bestuurskracht met zich brengt verwerkt in de statuten.

Download de basisstatuten medezeggenschap voortgezet onderwijs

Meer informatie

Kees Jansen, T 0348 74 44 34 | 06 51 95 32 69, kjansen@verus.nl