Toetsingskader DCBO

Het DCBO-toetsingskader bevat de vragen die gesteld worden in het accreditatieproces die de lerarenopleidingen basisonderwijs met een DCBO-licentie om de zes jaar doorlopen om deze licentie te behouden. Vanwege de start van een nieuwe visitatiecyclus is een toetsingskader ontwikkeld voor de visitatieperiode 2012-2017.

Download het DCBO-toetsingskader.

Meer informatie

Neem als u meer wilt weten contact op met Eric van der Klugt.