Kerndoelen godsdienst/levensbeschouwing

In 2012 zijn de kerndoelen godsdienst/levensbeschouwing voor het pc basisonderwijs opnieuw geformuleerd. Deze vervangen de kerndoelen van 1999. De kerndoelen vloeien voort uit de concepten in de kennisbasis godsdienst/levensbeschouwing.

Bij het opstellen van de kerndoelen is er rekening mee gehouden dat er in het pc onderwijs op verschillende manieren vorm en inhoud wordt gegeven aan het aandachtsgebied godsdienstige/levensbeschouwelijke vorming. U kunt ze in uw eigen bewoordingen herformuleren.

Download de kerndoelen godsdienst/levensbeschouwing.

Meer informatie

Neem als u meer wilt weten contact op met Eric van der Klugt.