Commissies DCBO

Commissie DCBO en Visitatiecommissie

De Commissie DCBO zorgt onder meer voor het toetsingskader en het visitatieprotocol voor de accreditatie van de opleidingen van de hogescholen. Ze benoemt de leden van de visitatiecommissie en houdt toezicht op de werkzaamheden ervan.

De accreditatie wordt gekoppeld aan een systeem van kwaliteitszorg. De opleidingen worden eenmaal per 6 jaar bezocht door de Visitatiecommissie DCBO. Deze commissie beoordeelt of een opleiding aan de eisen van het toetsingskader voldoet en tot de juiste resultaten leidt.

Jaarverslag DCBO

Bekijk het jaarverslag DCBO 2016

NB Neem voor eerdere jaarverslagen contact op met Eric van der Klugt.

Visitatiecommissie DCBO

 • Wim Dunsbergen (voorzitter), algemeen directeur VCOS Sliedrecht
 • Eric van der Klugt (secretaris), medewerker Verus Academie
 • Jeanette Breekveldt, interimmanager, trainer en organisatieadviseur
 • Jan van Dijken, voormalig directeur/bestuurder PCPO Chrono Hardenberg
 • Loes Mulders, adviseur identiteit Verus (onderzoek DCBO/DCVO)/projectleider Vrije Universiteit Amsterdam
 • Alma Lanser-van der Velde, supervisor/coach, voormalig universitair hoofddocent Godsdienstpedagogiek Vrije Universiteit Amsterdam.
 • Anneke de Wolff, Ministerie van OCW, Directie Primair onderwijs, voorheen adviseur bij de Besturenraad met speciale aandacht voor vraagstukken rondom identiteit en levensbeschouwelijke vorming.

Commissie DCBO

 • Dick den Bakker (voorzitter), directeur onderwijs en identiteit Verus
 • Eric van der Klugt (secretaris), medewerker Verus Academie
 • Rijk van Ommeren, bestuurslid CNV Schoolleiders
 • Joop Korteland, directeur facilitair Christelijke Hogeschool Ede
 • Marianne Wijshake, directeur Het Mozaïek, Delft
 • Anneke Boswinkel, directeur-bestuurder PCBO Amersfoort
 • Siebren Miedema, hoogleraar algemene en godsdienstpedagogiek aan de Vrije Universiteit

Reglement

Reglement van de commissie en de visitatiecommissie Diploma Christelijk Basisonderwijs (DCBO)