U bent hier

Masterclasses besturen en toezicht houden vanuit waarden

Leergang
Incompany
15 jan 2018

Succesvol besturen en toezicht houden

Succesvol besturen van en toezicht houden op een onderwijsinstelling is niet makkelijk. In deze masterclasses worden de verschillende aspecten van het besturen en toezicht houden behandeld.

Het doel van de masterclasses is dat u uw rol van bestuurder of toezichthouder beter en makkelijker kunt invullen, vanuit waarden gedreven.

"Toezichthouders en bestuurders die hebben deelgenomen aan de masterclasses denken explicieter na welke rol ze willen hebben, en op basis van welke waarden. Ze werken aan een toezichtkader, een toezichtvisie of een informatieprotocol. Deze instrumenten krijgen ze tijdens de masterclass aangereikt en leren ze gebruiken", zegt academisch directeur Rienk Goodijk.

In dit verband mag ook de vraag gesteld worden welke betekenisvolle waarde het intern toezicht voor de eigen onderwijsinstelling kan opleveren. Denk bijvoorbeeld aan de identiteit van de instelling. Maar ook het hebben van een eigen toezichtkader voor de 'bedrijfsvoering', de mogelijke omgang met relevante stakeholders en de wijze van verantwoording horen bij verantwoord toezichthouden.

“Het unieke van deze masterclasses is de combinatie van verdieping op inhoud, reflectie aan eigen houding en gedrag en het werken aan een waardengedreven schoolorganisatie”, zegt adviseur Verus en docent masterclasses Carla Rhebergen.

Na de masterclasses kijkt u op een nieuwe andere manier naar uw functie en bent u geïnspireerd om uw rol waardengedreven in te vullen/uit te oefenen.

Theorie én praktijk
Elke masterclass bestaat uit twee delen. In het eerste deel, in de middag, wordt u bijgepraat door vooraanstaande hoogleraren over de laatste inzichten en ontwikkelingen omtrent een bepaald thema. In het tweede gedeelte, in de avond, vertaalt u de besproken theorie naar uw dagelijkse praktijk. Daarbij leert u ook vooral van de andere deelnemers.

Tijdens het middagdeel praten vooraanstaande hoogleraren u bij over de laatste inzichten en onderzoeken rond een bepaald thema. Met behulp van docenten van Verus vertaalt u deze theorie tijdens het avondgedeelte naar uw eigen praktijk. Dit doet u aan de hand van case studies, inspirerende praktijkvoorbeelden en moderne toepassingsmethodieken.

Tegelijk is er een doorlopende leerlijn waarin aan persoonlijke ontwikkeling, reflectie en opbouw wordt gewerkt. Hierbij maken we gebruik van het instrument Management Drives, dat uw drijfveren in kaart brengt en u leert deze nog beter in te zetten.

Inhoud van de masterclasses

 1. Actuele ontwikkelingen in de governance
  Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van governance in het onderwijs? En wat betekent dit voor uw dagelijkse praktijk?
 2. Leiderschap, vertrouwen en legitimering
  Het is van essentieel belang dat ouders, leerkrachten en andere stakeholders voldoende vertrouwen hebben in de onderwijsinstelling. Wat is daarvoor nodig? En hoe kunt u de verantwoording regelen? In deze sessie gaan we ook aan de slag met het instrument Management Drives, waarmee u uw eigen drijfveren en die van anderen leert herkennen.
 3. Financiële bedrijfsvoering en risicomanagement
  De bedrijfsvoering van een onderwijsinstelling wordt steeds complexer. Dit brengt financiële en sociaal-organisatorische risico’s met zich mee. Hoe houdt u de vinger aan de pols? In deze masterclass leert u hoe u in uw eigen toezichtkader beoordelingscriteria en ijkpunten kunt opnemen.
 4. Onderwijskwaliteit
  Hoe beïnvloeden goed bestuur en toezicht de onderwijskwaliteit? Met aandacht voor recente ontwikkelingen, onderzoek en de rol van de onderwijsinspectie.
 5. Gestalte geven aan identiteit van uw organisatie
  Wat is de rol van bestuur en toezicht bij het (verder) ontwikkelen van de identiteit van de onderwijsinstelling? En wat is het belang van ‘moreel leiderschap’ en een ‘moreel kompas’ in dit verband?
 6. Strategisch partnerschap en stakeholderbeleid
  Welke strategische partnerschappen zijn relevant voor uw organisatie? We gaan aan de slag met perspectieven op stakeholderbeleid.
 7. Conclusies voor uw eigen organisatie
  Wat hebben de masterclasses opgeleverd voor u en uw organisatie? 

Docenten
Vrije Universiteit / Zijlstra Centrum

 • prof. dr. ir. Rienk Goodijk (academisch directeur van de opleiding)
 • prof. dr. Gerda van Dijk
 • prof. dr. Leo Huberts

Management Drives

 • drs. ing. Cor Keijser

Verus

 • Dick den Bakker
 • Jan Langelaar
 • Carla Rhebergen (kerndocent van de opleiding)

Het Zijlstra Center is academisch partner van Verus in de masterclasses. Het Zijlstra Center is het VU-onderzoekscentrum gericht op de (semi-)publieke sector.

Voor wie?
Toezichthouders en bestuurders van onderwijsinstellingen

Aantal plaatsen is beperkt
Het aantal plaatsen voor de masterclasses is beperkt tot 15. Met 15 deelnemers kan iedereen zijn eigen vragen, ervaringen en dilemma’s inbrengen. En is er voldoende tijd voor het uitwisselen van gedachten en discussie.

Wanneer

 • 15 januari 2018 (Leerhotel Het Klooster, Amersfoort)
 • 13 februari 2018 (Leerhotel Het Klooster, Amersfoort)
 • 26 maart 2018 (Leerhotel Het Klooster, Amersfoort)
 • 24 april 2018 (Leerhotel Het Klooster, Amersfoort)
 • 29 mei 2018 (Leerhotel Het Klooster, Amersfoort)
 • 26 juni 2018 (Leerhotel Het Klooster, Amersfoort)
 • 11 september 2018 (VU: thesis en certificering)

NB De intakegesprekken met management drives test vinden plaats op 

 • 11 december 2017 (kantoor Verus, Woerden)
 • 18 december 2017 (kantoor Verus, Woerden)

Tijd
Van 14.00 tot 20.00 uur, inclusief diner

Locatie
Leerhotel Het Klooster in Amersfoort

Incompany
We bieden deze cursus ook incompany aan. Vraag om een vrijblijvende offerte.

Prijs
€ 5000,- (geen BTW). Prijs voor niet-Verus-leden: € 5500. Hiervoor ontvangt u:

 • Deelname aan de masterclasses 
 • Alle cursusmaterialen
 • Een certificaat van de Vrije Universiteit en Verus
 • Een persoonlijk Management Drives-profiel met bijbehorend boek
 • Versnaperingen, drinken en een maaltijd tijdens de Masterclasses

Opbrengst

 • U denkt samen na over ontwikkelingen, perspectieven en mogelijkheden, en werkt hier concreet aan voor uw eigen organisatie.
 • U werkt aan uw professionele ontwikkeling en ontvangt hiervoor een officieel certificaat van de Vrije Universiteit en Verus.
 • U leert uw eigen drijfveren en waarden beter kennen, en leert deze in te zetten.
 • U ontmoet en leert met mensen die vanuit waarden willen besturen en toezicht houden in het onderwijs.

Meer informatie
Heeft u vragen over deze masterclasses? Neem dan contact op met Carla Rhebergen.