U bent hier

Leiderschap en spiritualiteit

Cursus
Incompany

Ontdek hoe u leiding geeft vanuit uw drijfveren en idealen

Een programma van gesprek, vertraging, verstilling en nieuwe mogelijkheden voor schoolleiders basisonderwijs.

Het programma beoogt allereerst te ondersteunen bij het vertellen van het verhaal van de eigen spiritualiteit of zingeving. Daarbij komen belangrijke gebeurtenissen in de eigen biografie aan bod, drijfveren en idealen en het omgaan met veranderingen. In de eigen spirituele biografie gaan we vooral op zoek naar momenten waarin nieuwe, onverwachte mogelijkheden zich aandienen. 

Daarnaast zet het programma in op de verbinding van de eigen spiritualiteit of zingeving met het leiderschap. Het gaat er daarbij om te ontdekken hoe de eigen drijfveren en idealen mee te laten resoneren in de manier waarop je leiding geeft. Hoe kun je erin slagen om vanuit je drijfveren en idealen leiding te geven? Deze vraag benaderen we aan de hand van concrete praktijkervaringen waarin echt iets op het spel staat (of stond). 

Sleutelwoorden zijn vertraging en verstilling. Behalve dat we de tijd nemen voor gesprek, gaat het erom in de dagelijkse praktijk op sommige momenten te vertragen om de goede keuzes maken en beslissingen te nemen. Verstilling is het toelaten van de stilte – om dichter bij jezelf en bij dat wat zich aandient te kunnen komen. Niet doorrazen, maar letterlijk en figuurlijk even stil kunnen staan.

Door op de manier van vertraging en verstilling te kijken naar het eigen leven en manier van leiding geven, ontstaan nieuwe mogelijkheden. Het gaat om mogelijkheden om op een andere manier naar de school en onderwijs te kijken (namelijk, vanuit drijfveren en idealen), en om open te staan voor ‘de toekomst die zich ontvouwt’. We gaan na hoe we in de eigen school met onze collega’s vanuit de openheid voor de toekomst keuzes  kunnen maken en beslissingen nemen.

In de gesprekken en bijeenkomsten wordt de verbinding gezocht met de rijkdom van de katholieke levenskunst als het gaat om vertragen en verstillen. Denk bijvoorbeeld aan de benedictijnse kunst van het beginnen en ophouden. 

Opbouw 

Het programma is opgebouwd uit drie blokken:

  1. In het eerste blok staat de  eigen spirituele biografie centraal en de verbinding met het eigen leiderschap. Het eerste blok bestaat uit een twee of drietal individuele gesprekken.  
  2. In het tweede blok staat het eigen leiderschap centraal. Hierin wordt nagegaan hoe in concrete praktijksituaties het mogelijk is om te vertragen en verstillen. Het tweede blok bestaat uit een tweedaagse bijeenkomst (inclusief overnachting) en een  aantal bijeenkomsten van een dagdeel. 
  3. In het derde blok staan de nieuwe mogelijkheden in de eigen school centraal. Hier gaat erom de collega’s mee te nemen in de professionele dialoog rond de onderwijs- en vormingsactiviteiten. Dit deel bestaat uit een aantal dagdelen.

Naast de individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten, krijgen de deelnemers individuele (reflectie) opdrachten. De exacte omvang en programmering wordt in overleg bepaald. 

Voor wie

Directeuren en adjunct-directeuren met een afgeronde opleiding schoolleider in het primair onderwijs

Leerdoelen

  • U bent in staat om op basis van een individueel interview uw persoonlijke drijfveren (idealen, leidende principes) te verwoorden en te verbinden met uw (stijl van) leiderschap. 
  • U bent in staat om kansen en mogelijkheden voor groei in uw leiderschap te benoemen en deze te borgen in het formuleren van persoonlijk leerdoelen.
  • U bent in staat om aan de hand van praktisch relevante casussen beslissingen te nemen als schoolleider vanuit uw drijfveren (idealen, leidende principes). 
  • U heeft inzicht in de centrale begrippen als spiritualiteit, zingeving, contingentie, uiteindelijke waarden, (transformatief) leiderschap en het onverwacht mogelijke.
  • U bent in staat om vanuit uw uiteindelijke waarden  leiding te geven aan de professionele dialoog over de identiteit van de school in relatie tot onderwijs- en vormingsactiviteiten voor leerlingen.

Cursusleider

dr. Theo van der Zee

Studiebelasting

De studiebelasting is 70 sbu. Deze leergang is als formeel aanbod opgenomen bij het thema 'Persoonlijk leiderschap' in het Schoolleidersregister PO en geschikt voor uw herregistratie als schoolleider.

Waar

Op locatie (in overleg te bepalen). 

Incompany

We bieden deze cursus incompany aan. Vraag om een vrijblijvende offerte.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Theo van der Zee.