U bent hier

Bestuurlijk leidinggeven in het PO

Leergang
Incompany
14 nov 2017

Hoe krijgt u de dingen voor elkaar?

Wat zijn uw drijfveren als meerschools of bovenschools directeur of professioneel bestuurder? Wanneer bent u tevreden? Hoe krijgt u de dingen voor elkaar? Hoe krijgt u mensen mee?

Het zijn fundamentele kwesties die aan bod komen in deze 8-daagse leergang. U gaat kijken naar uw manier van leidinggeven door zelfreflectie en uitwisseling met collega's uit het katholiek en christelijk primair onderwijs. Na afloop kent u uw talenten en zet u deze optimaal in.

Welke vragen worden beantwoord in deze leergang?

 • Wat betekenen actuele ontwikkelingen op terreinen als leiderschap, (interne) governance, identiteit en communicatie voor uw organisatie en uw manier van denken?
 • Hoe gaat u effectief om met de sterke en ontwikkelpunten van uw functioneren als directeur of professioneel bestuurder?
 • Hoe reflecteert u op uw huidige en gewenste manier van functioneren, achterliggende patronen en motieven? En hoe creëert u situaties om gewenst gedrag te oefenen?
 • Hoe verlopen veranderprocessen in organisaties en hoe gaat u om met weerstand?
 • Hoe richt u uw organisatie zo in dat iedere ‘laag’ toegevoegde waarde levert?
 • Waar ligt voor u de basis voor uw handelen? Hoe herkenbaar is dit?
 • Hoe gaat u om met weerstanden vanuit de eigen onderwijsorganisatie?
 • Hoe werkt u planmatig en systematisch aan uw schoolplan of meerjaren strategisch beleidsplan?
 • Hoe stuurt u op een gezonde financiële situatie voor uw onderwijsorganisatie?
 • Welke invloed heeft krimp of groei van het leerlingenaantal op uw handelen?
 • Wat doet u in een crisissituatie? 

Adriaan van Hove begeleidt u tijdens deze leergang als kerndocent en coach.

De leergang start met een intakegesprek waarin u de Big Five persoonlijkheidstest doet. Deze test geeft u inzicht in uw leidinggevende competenties.

Uw kerndocent begeleidt u bij het schrijven van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) met uw leervragen en te ontwikkelen competenties. Tijdens de leergang werkt u aan het realiseren hiervan. In 8 modules van een dag treft u telkens een andere gastdocent, die theorie koppelt aan uw persoonlijke vragen en casussen.

Naast het intakegesprek heeft u gedurende de leergang twee coachingsgesprekken met de kerndocent. Hierin krijgt u gerichte feedback. Onderling leren krijgt ook aandacht. Zo brengt u een stagebezoek bij een medecursist en krijgt zo een 'kijkje in de keuken' van een collega.

Inhoud van de leergang

De volgende modules worden behandeld:

 • (Interne) Governance (eerste en laatste dag)
 • Pedagogische kwaliteit
 • Juridische zaken
 • Identiteit en moreel leiderschap
 • Persoonlijk leiderschap
 • Financieel management
 • Communicatie

Sector

PO

Voor wie

Meerschoolse en bovenschoolse directeuren, leden colleges van bestuur en ambitieuze directeuren. Deze leergang is exclusief voor leden van Verus. Wij hebben goede ervaringen met bestuurders die met een of meer directeuren uit de eigen organisatie aan de leergang deelnemen.

Docenten

 • Kerndocent: Adriaan van Hove
 • Overige docenten: Carla Rhebergen, Dick den Bakker, Jolien Janse, Elise Visser, Jan Langelaar
 • Gastdocenten: Wilna Meijer, Lenette Schuijt, Noud Cornelissen

Wanneer

 • 14 november 2017
 • 12 december 2017
 • 11 januari 2018
 • 30 januari 2018 (overnachting)
 • 31 januari 2018
 • 6 maart 2018
 • 10 april 2018
 • 15 mei 2018

Tijd

9.30-16.30 uur

Waar

Leerhotel Het Klooster in Amersfoort

Prijs

€ 4500 inclusief studiemateriaal, Big Five test, coachingsgesprekken, overnachting, lunches, diner, koffie en thee.

Studiebelasting

De studiebelasting is 168 sbu. Deze leergang is als formeel aanbod opgenomen bij het thema 'Persoonlijk leiderschap' in het Schoolleidersregister PO en geschikt voor uw herregistratie als schoolleider.   

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze leergang? Neem dan contact op met Dick den Bakker.