Financier uw onderwijsproject met crowdfunding

Heeft u een project op school dat u wilt financieren? En wilt u graag crowdfunding inzetten? Dan is onze samenwerking met Geef Onderwijs ideaal! Met crowdfunding via Geef Onderwijs kan iedereen online doneren aan onderwijsprojecten van Nederlandse scholen en geld inzamelen voor waardevolle onderwijsinitiatieven. De 10 eerste Verus-leden die zich aanmelden, betalen geen succesbijdrage.

We zien bij scholen een groeiende behoefte om creatieve oplossingen te vinden om initiatieven te financieren. Op en rond scholen zijn altijd mensen actief die de dagelijkse lespraktijk willen en kunnen verrijken met goede ideeën die in de klas, op school, thuis aan de eettafel of op het werk zijn ontstaan. Financieringsmogelijkheden zijn vaak beperkt en veel initiatieven passen niet binnen de criteria van bestaande subsidieprogramma’s. Daar brengen we met Geef Onderwijs verandering in.

Crowdfunding

Crowdfunding maakt investeren in onderwijs leuk en eenvoudig en biedt een duurzame en bottom-up oplossing voor het groeiend tekort aan financiële middelen in het onderwijs. Het uiteindelijke doel: met elkaar het Nederlandse onderwijs verbeteren, ondernemerschap op scholen bevorderen en de betrokkenheid bij onderwijs en school vergroten.

Met crowdfunding via Geef Onderwijs kan iedereen online doneren aan onderwijsprojecten van Nederlandse scholen en geld inzamelen voor waardevolle initiatieven van scholen. Crowdfunding in het onderwijs kan bijna overal over gaan. Of het nu de financiering van de moestuin voor een vakoverstijgende leerlijn is, een documentaire over een onderwijsconcept, muziekinstrumenten voor de middenbouw, een excursie naar het Rijksmuseum, het niet langer gesubsidieerde verkeersexamen of de internationaliseringsactiviteiten, het kan!

Hoe werkt het?

U kunt via www.crowdfundingvoorhetonderwijs.nl uw idee of project aanmelden. Binnen vijf werkdagen ontvangt u een reactie. Bekijk hier een van de projecten. Als uw idee wordt goedgekeurd komt uw project online te staan en kan iedereen doneren via de site door middel van Ideal. 

Ledenvoordeel

De eerste 10 leden van Verus die zich hiervoor aanmelden, betalen geen succesbijdrage. Deze bedraagt 5% van een succesvol gefinancierd project. 

Vragen?

Download hier de veelgestelde vragen. Uw contactpersoon bij Verus is Lex Joosten.