U bent hier

Blogs

Passend onderwijs legt druk op leraren en die voelen zich tekortschieten, aldus Nieuwsuur afgelopen zaterdag. De beschuldigende vinger wees naar scholen die hun geld niet aan personeel, maar aan gebouwen uitgeven. De geopperde oplossing, aanpassing van het lump sum systeem, is echter symptoombestrijding. De bekostiging schiet tekort.

Zoveel generaties later kost het moeite om ons een voorstelling te maken van het helse bestaan van zoveel Nederlanders die, zo’n tachtig jaar geleden, als Joden werden gebrandmerkt, Mijn vader vertelde mij over de auto’s die door vluchtelingen inderhaast in de haven van IJmuiden waren achtergelaten. Na de inval van de Duitsers, in mei 1940, was het hun gelukt zich in te schepen voor een oversteek naar Engeland. Maar lang niet iedereen lukte dat. Zij keerden terug en moeten radeloos zijn geweest. Mensen pleegden zelfmoord of deden een poging daartoe.

We lopen hand in hand naar de schoolpoort. Gisteren vond ik een boekje dat nog dateert uit de periode dat hij naar de opvang ging. Als werkpuntje stond er dat het afscheid misschien wel wat korter kan. Ik kijk naar het jongetje naast me. Hij heeft een blauw schooltasje op zijn rug en stapt dapper mee aan mijn hand. Dadelijk moet ik dat handje weer loslaten. Het is nog steeds niet makkelijk.

Vorige week verscheen de 200e Staat van het Onderwijs. Een publicatie die opnieuw veel stof deed opwaaien. Nu waren het vooral de grote verschillen tussen scholen die volop aandacht kregen. Een minder in het oog springend onderwerp was het grote verschil in schoolloopbaan tussen kinderen met vergelijkbare resultaten op de eindtoets, maar met verschillende achtergronden.

In een achterliggend technisch rapport over gelijke kansen wordt beschreven wat de effecten op de schoolcarrière van leerlingen zijn van:

Wilde je altijd al graag de beste zijn? Vond je het belangrijk een hoger cijfer te halen dan je buurman of –vrouw? En wil je nu dat jouw school de beste is van de wijk, stad of liefst van het land? Ben je altijd op zoek naar nieuwe kansen? Grote kans dat je gedreven wordt vanuit oranje.

Dit is de derde blog in een serie over de zes drijfveren van Management Drives

Mensen met oranje als eerste drijfveer willen vooruitgang, resultaten en prestaties laten zien. Ze zijn competitief ingesteld en gericht op doelen en succes. Voor hen geldt “willen = kunnen”. 

Het is de berichtgeving die je wist dat zou komen in de week voor Pasen: Christelijke en katholieke scholen zwakken paasviering af om islamitische ouders te behagen. Woorden als ‘afzwakken’ en ‘aanpassen’ illustreren het inmiddels welbekende frame: Nederland levert zijn identiteit uit aan de islam. Gelukkig hebben we de VVD en de PVV nog, die pal staan voor het onversneden paasfeest.

Pagina's