U bent hier

Blogs

Je las onlangs deel 7 van het sprookje dat ik schrijf. Nu, zoals beloofd, een verklaring bij het hoofdstuk over Charmkela betovert de Raad van Licht en Wilfred.
 
Tijdens de derde bijeenkomst van de Raad van Licht en de directeur-bestuurder laat Charmkela de mensen reflecteren op de tussenliggende tijd. Dat ze een andere toon aanneemt geeft aan dat de verdieping wordt gezocht.

Omgaan met verschillen bestaat niet alleen uit de ontmoeting met andersdenkenden, andere culturen of andere identiteiten, het is ook de plaats waar je achterstanden voor leren - door aanleg of hinder door de thuissituatie - leert kennen. De school is de gemeenschap in het klein, het is de plaats waar je die ander leert kennen en zo omgangsvormen voor in de maatschappij alvast oefent. Een goede houding en gedrag eigen maken is mooi, want verdraagzaamheid is niet vanzelfsprekend. 

Carla Rhebergen vertelt een sprookje. Deze week hoofdstuk 7: Charmkela betovert de Raad van Licht en Wilfred

Je las onlangs deel 6 van het sprookje dat ik schrijf. Nu, zoals beloofd, een verklaring bij het hoofdstuk over Charmkela aan tafel bij de Raad van Licht en Wilfred

Een blogpost over beauty? Nee, ik ga het niet hebben over het uiterlijk. Deze blogpost gaat over durf, tempo en kracht. Vanuit hun rode drijfveer zijn rode mensen daadkrachtig, ongeduldig en kunnen direct beslissen, vanuit het hier en nu. Rood gedreven mensen hebben respect voor kracht en voor hen is trouw aan de echte maten belangrijk. 

We zitten samen op een bankje in de speeltuin terwijl onze kinderen lachend achter elkaar aan rennen. Het is een warme dag. We spreken over werk en over de school waar onze kinderen op zitten. Ik vraag hoe laat de zon die dag onder gaat; hij weet het exact. Zo komen we te spreken over vasten. Lachend zegt hij dat hij Carnaval wel over zou willen nemen uit het katholieke geloof "Goed idee, om voor het vasten flink lol te maken." We spreken over het waarom van vasten, over bezinning en afstappen van vanzelfsprekendheden. 

Pagina's