U bent hier

Blogs

Vorige maand in de nieuwsbrief van Verus: Inspectie wil meer cijfers gebruiken om opbrengsten mbo in kaart te brengen. Toen ik het artikel las werd ik niet bepaald vrolijk. Waarom eigenlijk? Is het niet mooi als de Inspectie breder wil kijken naar de opbrengsten van mbo-opleidingen? De huidige indicatoren jaarresultaat en diplomaresultaat zijn immers erg beperkt en bovendien uitsluitend gericht op rendement?

Op de fiets op weg naar huis zingen de woorden van een VO schoolleider nog na in mijn hoofd: wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien. Dat is wat ik eigenlijk graag zou willen bewerkstelligen
De afgelopen tijd ben ik op een aantal scholen te gast geweest om met schoolleiders te spreken over burgerschapsvorming in hun school. Stuk voor stuk inspirerende gesprekken. Ik hoorde verhalen over samen leven, over kijken over je eigen grenzen heen en over geraakt worden door de ander. 

Bij alle berichten over radicalisering van sommige jongeren, moest ik aan hun ouders denken. Ze zien hun kinderen beïnvloed worden door beelden van geweld en tegengeweld in de Arabische wereld en de Palestijnse gebieden. En door radicale imams die hun één-dimensionale beeld van dè Islam en dè rechtschapen moslim de wereld in slingeren. Zijn deze ouders (mede-)verantwoordelijk voor het feit dat hun kinderen radicaliseren en soms zelfs aan de gewapende strijd besluiten deel te nemen?

Hij schrijft het zelf: voor veel schoolbesturen betekent dit niets nieuws. En het is mijn overtuiging dat de schoolbesturen voor wie staatssecretaris Dekkers jongste wetsvoorstel wél iets nieuws betekent, de verplichtingen in die wet helemaal niet nodig hebben.

Deze week bezocht ik een congres van de Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht. De bijeenkomst had als thema ‘Bestuurlijk-juridische lijnen van het toekomstig onderwijsbestel’. Een van de thema’s die aan de orde kwamen was het toenemend belang van sturing in ketens en netwerken en de gevolgen daarvan. Het onderwijs werkt steeds vaker samen in samenwerkingsverbanden, soms door de overheid verplicht, soms vrijwillig. Samenwerking lijkt de (Nederlandse) oplossing te zijn voor problemen waarvoor men elders de markt haar werk laat doen. 

Twee koppen in de NRC van afgelopen maandag: ‘Grotere rol  bedrijven in vmbo’  en ‘Brandbrief tegen invloed bedrijfsleven op wetenschap’. Berichten die kort volgen op de aankondiging door staatssecretaris Dekker om bij de maatschappelijke discussie over het onderwijscurriculum in het funderend onderwijs een prominente plaats aan het bedrijfsleven te bieden.

Pagina's