U bent hier

Blogs

De resultaten van het tienjaarlijks onderzoek God in Nederland zijn nauwelijks schokkend te noemen. Ze geven weer wat iedereen uit eigen waarneming al lang weet. Op veel studiedagen hoor je hoe leerkrachten en leidinggevenden de oude geloofszekerheden al lang hebben verruild voor innerlijke twijfel en op zijn best voor een zoektocht naar zingeving en spiritualiteit. Naast overigens onderwijsgevenden, die een expliciete en sterke geloofsovertuiging hebben en een persoonlijke band met God en Jezus ervaren.

Een Engelse les voor Onderwijs2032 

Alle nadruk op vaardigheden zoals kritisch denken, problemen oplossen, communiceren en creatief zijn, doet ons bijna vergeten dat deze niets betekenen zonder brede en gedegen kennis. Een eierschaal zonder dooier. Daarom gaat goed onderwijs over kennis en vaardigheden. Misschien dat daar in het verleden te weinig aandacht voor was, maar nu dreigt dit weer. Toen kennisstampen zonder meer, nu een streng kennisdieet. 

Edele verontwaardiging sprak er uit deze lerares wiskunde, een scheikundige, toen zij over een rekenmethode vertelde, waarvan zij een promotiefilmpje liet zien. Het is de reclametaal en de pseudowetenschap waarover zij valt. Zij voelt zich daardoor niet serieus genomen en verzet zich tegen in haar ogen modieuze veranderingen die worden opgelegd, zoals de rekentoets. 

Stel: de regering besluit dat alle kinderen met achterstanden van 0 tot 4 jaar verplicht minimaal 16 uur per week naar een kinderopvang moeten. Stel: dat wordt gereguleerd vanuit de gemeenten, waarbij zij verantwoording nemen om kinderen vanuit doorlopende ontwikkel- en leerlijnen naar het basisonderwijs te begeleiden... Wie bepaalt dan de inhoud van die leerlijnen? Wie de pedagogische opdracht? 

Sinds dinsdag is de uitspraak in de zaak van Denise Hupkens in het nieuws. Ik zag hem op twitter. Denise wie? Denise Hupkens, die docente wiskunde die haar ‘overuren’ uitbetaald wilde krijgen van haar oude werkgever. Mijn eerste reactie? Oef, gelukkig afgewezen! Bij een andersluidende uitspraak hadden we het druk kunnen krijgen. 

De Nederlandse scholen zijn gemengde scholen, ofschoon er ook segregatie is, een gevolg van volkshuisvesting en de betrekkelijk jeugdige leeftijd waarop voor het voortgezet onderwijs wordt geselecteerd. Maar daar ligt geen discriminatoire ideologie aan ten grondslag, lees artikel 1 van onze Grondwet. De wij-zij houding is de scholen vreemd. Iedereen voelt wel aan dat zo’n houding onverantwoord zou zijn, onpedagogisch en maatschappelijk gezien ruïneus.

Pagina's