U bent hier

Blogs

In alle regio’s van passend onderwijs hebben de samenwerkingsverbanden (SWV) inmiddels bepaald waar basiszorg eindigt en extra voorzieningen voor passend onderwijs beginnen. Tijd voor SWV’s om hun unieke kenmerken te benoemen en te laten zien wat je belooft en bereikt. Het maakt dan niet uit dat in regio A veel gedragsproblematiek voorkomt en in regio B veel autisme. Het gaat erom of het totaal aan middelen voldoende is om de noodzakelijke extra voorzieningen te realiseren.

Identiteitsadviseur Nico Dullemans - De personalisering van het onderwijs leunt op de trendy opvatting dat de organisatie van het onderwijs en het leren zich moet voegen naar de aard van de leerling, denk daarbij aan talent en belangstelling. Twee Belgische onderzoekers, Maarten Simons en Jan Masschelein, stellen dat deze vernieuwingsgedachte moet worden begrensd omdat anders de eigen maatschappelijke opdracht van de school, haar onderwijspedagogische taak, in de verdrukking komt. Zij schreven daar een interessant boek over: De leerling centraal in het onderwijs?

Identiteitsadviseur Nico Dullemans - Het woord ‘personaliseren’ is het nieuwe toverwoord van onderwijsvernieuwers. Het betekent dat de persoon van de leerling het vertrekpunt van de organisatie van onderwijs en leren is. Maar twee Belgische wetenschappers waarschuwen daartegen. Zij verwachten dat de eigen, onderwijspedagogische plaats die de school in de samenleving heeft, een lanceerplaats dreigt te worden van inzetbare, maar gebrekkig gevormde jonge mensen.    

Dit is een regelmatig terugkerend verwijt richting schoolbesturen.
Rond 2010 kwam het ministerie met de Kapitalisatiefactor. Een gevaarlijk kengetal omdat besturen veelal ten onrechte werden geconfronteerd met een te hoge uitkomst. Gevolg: ze gingen geld uitgeven. En dat ging weer ten koste van een gezonde financiële buffer. 
 
In het najaar van 2016 publiceerde de Inspectie voor het Onderwijs de nieuwe set te hanteren kengetallen met de bijbehorende signaleringswaarden.

Vorige week schreef ik over de ‘noodzaak’ om de beschikking premiewerkhervattingskas te laten controleren. Deze week het vervolg. Maar let op: Als uw organisatie goed in beeld heeft wie van uw medewerkers een arbeidsgehandicapte status heeft, dan zal deze blog niet nieuw voor u zijn. Is dit niet het geval? Dan kan het nog wel even druk worden zo aan het eind van het jaar.

Pagina's