U bent hier

Algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten

Brochure
€0
Wij hebben Algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten opgesteld waarmee u uw positie als inkopende partij versterkt en risico's vermindert. Als u ze bestelt dan mailen we u de documenten toe.

Algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten

Deze set algemene inkoopvoorwaarden heeft betrekking op leveringen en diensten. Hierin zijn allerlei zaken geregeld met het oog op aansprakelijkheid, algemene verplichtingen van uw wederpartij, facturering en betaling, boeteclausules, overmacht, ontbinding en allerlei andere zaken die aan de orde komen bij het sluiten van een overeenkomst. U ontvangt bovendien een uitleg over het gebruik van de voorwaarden.

Disclaimer

Wij staan in voor de juridische juistheid en bruikbaarheid van deze inkoopvoorwaarden, maar zijn niet aansprakelijk voor uw gebruik ervan, omdat er meer aspecten meespelen die de juridische relaties tussen partijen bepalen.

Laatst geactualiseerd

April 2017

Voor wie

Bestuurders, managers, financieel-, facilitair- en inkoopverantwoordelijken

Kosten

Gratis en exclusief voor leden van Verus

Meer weten?

Heeft u vragen over de voorwaarden of de toepassing ervan of wilt u weten wat Verus voor u kan betekenen bij al uw inkoop- en aanbestedingsvragen, neem dan contact op met: Michael Ashcroft, Pascal van Onna of Joost Rog. Of mail naar inkoop@verus.nl.