U bent hier

100 jaar Artikel 23

2017: 100 jaar gelijke bekostiging bijzonder en openbaar onderwijs

In 2017 vieren we dat 100 jaar geleden de schoolstrijd tot zijn eind kwam: het bijzonder onderwijs werd net als het openbaar onderwijs volledig door de overheid bekostigd.

In dit onderdeel van onze website brengen we informatie in relatie tot Artikel 23 bij elkaar.

Artikel 23 Grondwet

Artikel 23 van de Nederlandse Grondwet gaat over de verantwoordelijkheid van de regering voor het onderwijs. Ook de vrijheid van onderwijs is in dit artikel gewaarborgd, evenals de eerbiediging van godsdienst en levensovertuiging en hiermee samenhangend garanties voor de bekostiging. Bekijk artikel 23

 

Vrijheid van onderwijs bestaat 100 jaar, maar is actueler dan ooit

Dit jaar vieren we dat 100 jaar geleden de gelijke bekostiging voor openbaar en bijzonder onderwijs in de grondwet werd vastgelegd. Daarmee was ook het laatste aspect van onze ‘vrijheid van onderwijs’ bij wet geregeld. Wat ging eraan vooraf? En hoe kwam het beroemde ‘artikel 23’ tot stand? Hoe doet Nederland het in vergelijking met het buitenland? En hoe denkt men vandaag de dag over onze vrijheid van onderwijs? Lees meer

Recente wetten in relatie tot Artikel 23

Veel wetsvoorstellen leggen regels op en beperken daarmee de vrijheid die scholen en besturen hebben. In die zin houden de meeste wetten verband met de vrijheid van onderwijs. Maar er zijn ook wetsvoorstellen die op een meer directe manier gerelateerd zijn aan Artikel 23. Lees meer

Conferentie

Andere activiteiten