U bent hier

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging is één van onze belangrijkste activiteiten. Namens het gehele katholieke en christelijke onderwijs oefenen we invloed uit op beleidsbeslissingen en komen we op voor thema’s die onze leden raken.

We laten voortdurend een tegengeluid horen tegen het economisch denken dat ons onderwijs lijkt te beheersen. Meer wetgeving en doelsubsidies lossen maatschappelijke vraagstukken echter niet op. Daarom stellen we onderwerpen aan de orde en voeren een actieve lobby die we kracht bijzetten met publicaties, onderzoeken en meer.

Essentiële vraagstukken waar we als maatschappij voor staan, vereisen een duidelijke stem vanuit ons gedachtegoed. We nemen de tijd om te luisteren naar wensen en ideeën van leden en vertalen die in concrete lobby-agenda's op regionaal en landelijk niveau. En als het nodig is agenderen we ook op Europees niveau.

Verus heeft goede contacten met relevante stakeholders: politici, sectorraden, de Onderwijsraad, de Onderwijsinspectie, onderzoeksinstellingen, de kerken en de media. Het stelt ons in staat stevige lobby’s te voeren en de Nederlandse onderwijsagenda te beïnvloeden. Daarbij trekken we altijd samen op met onze leden.

Op Europees niveau nemen we deel aan diverse samenwerkingsverbanden om de vrijheid van katholiek en christelijk onderwijs te bevorderen.

100 jaar vrijheid van onderwijs

In 2017 vieren we dat 100 jaar geleden de schoolstrijd tot zijn eind kwam: het bijzonder onderwijs werd net als het openbaar onderwijs volledig door de overheid bekostigd.

Boek: Heer & meester

In dit boek schetst historicus Wim de Jong de ontwikkeling van het protestants-christelijk onderwijs in de periode 1917 tot 2017.

Onderwijs aan kinderen van vluchtelingen

Wij hebben enorme waardering voor alle scholen die vluchtelingenkinderen opvangen en onderwijs geven. We willen onze leden waar wij kunnen daarbij ondersteunen.