Bestellingen

€0
Model
Wij hebben voor onze leden Aanvullende voorwaarden bij 'De Nieuwe Regeling 2011' samengesteld en een bijbehorende conceptovereenkomst. Daarmee versterkt u uw positie als opdrachtgever bij toepassing van De Nieuwe Regeling 2011 en vermindert u risico’s. Als u ze bestelt dan mailen we u de documenten toe.
€15
Boek
Inspiratiebron voor scholen om goed onderwijs vorm te geven
€0
Brochure
Wij hebben een set Inkoopvoorwaarden voor ICT-goederen en -diensten samengesteld en een bijbehorende modelovereenkomst. Daarmee versterkt u uw positie als inkopende partij en vermindert u risico's. Als u ze bestelt mailen we u de documenten toe.
€0
Brochure
Wij hebben Algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten opgesteld waarmee u uw positie als inkopende partij versterkt en risico's vermindert. Als u ze bestelt dan mailen we u de documenten toe.
€0
Model
Een schoolbestuur kan een deel van een schoolgebouw in medegebruik geven of verhuren. De modelovereenkomsten 'Verhuur en medegebruik onderwijsruimte' kunt u als voorbeeld gebruiken bij het opstellen van een verhuur- of medegebruikersovereenkomst.
€0
Model
Weet u welke contracten u allemaal hebt lopen in de school? Met dit model in Excel ziet u in één oogopslag wanneer een contract afloopt en u in actie moet komen. Het is gratis! en exclusief voor leden van Verus. Als u het model bestelt dan mailen we het u toe.
€0
Brochure
Brochure over samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Hij is gratis en exclusief voor leden van Verus. Als u hem bestelt dan mailen we u de pdf toe.
€0
Brochure
In deze brochure beschrijven we waar u mee te maken krijgt bij een teruglopend leerlingenaantal in het voortgezet onderwijs. Hij is gratis en exclusief voor leden van Verus. Als u hem bestelt dan mailen we u de pdf toe.
€0
Brochure
In deze brochure gaan we in op de spelregels die gelden rondom aanbestedingen en inkoop in het algemeen, de mogelijkheden die scholen hebben om de inkoop slim te organiseren en wat van belang is om problemen te voorkomen. Hij is gratis en exclusief voor leden van Verus. Als u hem bestelt dan mailen we u de pdf toe.
€15
Boek
Wat is de essentie van onderwijs? Die vraag stellen we ons in dit boek. Een vraag waarbij iedereen die werkzaam is in of betrokken bij onderwijs, bij tijd en wijle zal stilstaan. Dit boek wil een bijdrage leveren aan de discussie over die vraag.