Advies

Verantwoord omgaan met uw middelen

Elke onderwijsinstelling moet verantwoorden richting interne en externe toezichthouders. Maar in de praktijk is het voor schoolbesturen en directies lang niet altijd helder hoe een school of instelling er financieel voorstaat. Verus helpt christelijke onderwijsinstellingen daarbij op verschillende vlakken:

Beleidsontwikkeling: doelen bereiken

Doelen stellen is een begin en met het juiste beleid bereikt u die doelen. Op basis van het verleden herkennen we bepaalde trends in uw instelling. Vervolgens kijken we naar het heden: waar staat uw onderwijsinstelling op dit moment en welke risico’s zijn er? Die informatie vertalen we naar een beleidsplan. We helpen u enerzijds om verstandig om te gaan met alle middelen en anderzijds door bedrijfsprocessen te stroomlijnen. Lees meer over beleidsontwikkeling.

De bedrijfsvoering onder de loep

Doordat we in een soort helikopterview boven uw organisatie hangen, hebben we een goed en objectief zicht op bedrijfsprocessen. Dankzij onze ervaring kijken we naar hoe u zaken slimmer of beter kunt organiseren. We gaan in gesprek met alle medewerkers en krijgen op die manier een goed beeld van uw instelling. Lees meer over bedrijfsvoering.

Een objectief inspectierapport

Onze medewerkers kijken kritisch naar alles wat er gebeurt op uw onderwijsinstelling en dat leidt tot een objectief inspectierapport. Daarin staat natuurlijk de cognitieve kant van het onderwijs. Daarnaast kijken we ook naar het pedagogisch en didactische aspect. De output is het belangrijkst: cognitief sterke onderwijsopbrengsten, medewerkers met kwalitatief goede competenties en een goede sfeer. Daarmee overtuigt u interne en externe toezichthouders en inspraakorganen.

Infrastructuur is van grote invloed

Met het oog op de toekomst kan de infrastructuur van een onderwijsinstelling een belangrijke factor zijn. Het onderwijsaanbod, de stroom nieuwe leerlingen en natuurlijk het kostenplaatje spelen hierbij een rol. Verus adviseert instellingen ook op het gebied van infrastructuur. Dat is behoorlijk uiteenlopend: van vestigingsbeleid tot doordecentralisatie en onderhoudsplanning.

Personeelsbeleid: met de juiste mensen op de goede weg

Het FUWA-systeem is de norm voor functiewaardering en –omschrijvingen. Bij Verus lopen FUWA-gecertificeerde mensen rond die uw onderwijsinstelling kunnen helpen met alle vraagstukken op het gebied van personeelsbeleid. Daarnaast ondersteunen we diverse instellingen onder andere met het efficiënt inrichten van hun organisatiestructuur, opzetten van loopbaanbeleid en personeelsdossiers.