U bent hier

Downloads

Download

Het komt steeds meer voor: leegstand als gevolg van krimp. Zowel in het primair als voortgezet onderwijs is de daling van het aantal leerlingen voelbaar. Dat heeft gevolgen voor de exploitatie van gebouwen. Hoe los je dat als bestuur op? Deze special hoort bij het Verus Magazine van november 2014.

Download

De model-detacheringsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs biedt een basis om een overeenkomst van detachering aan te gaan. Achter het model is een toelichting opgenomen.

Download

De model-detacheringsovereenkomst voor het primair onderwijs biedt een basis om een overeenkomst van detachering aan te gaan. Achter het model is een toelichting opgenomen.

Download

Op elke school worden persoonsgegevens van personeel en leerlingen verwerkt. Hier vindt u model-privacyreglementen voor de verwerking van leerlingengegevens in het PO, VO en WEC.

Download

Op elke school worden persoonsgegevens van personeel en leerlingen verwerkt. Hier vindt u model-privacyreglementen voor de verwerking van gegevens van personeel in het PO, VO en WEC.

Download

Op elke school wordt gewerkt met elektronische informatie- en communicatiemiddelen. Hier treft u een model aan met gedragsregels voor het verantwoord gebruik van deze EIC-middelen door leerlingen (ouders).

Download

Op elke school wordt gewerkt met elektronische informatie- en communicatiemiddelen. Hier treft u een model aan met gedragsregels voor het verantwoord gebruik van deze EIC-middelen door het personeel.

Download

De stageovereenkomst is een contract tussen uw school voor voortgezet onderwijs en het stagebedrijf waar uw leerlingen stage lopen. Dit model voldoet aan de eisen die verzekeraars daaraan stellen.

Download

In de WPO, WEC en WVO is opgenomen dat het bevoegd gezag verplicht is een klachtenregeling op te stellen. Samen met andere (onderwijs)organisaties hebben we een modelklachtenregeling voor u gemaakt.

Download

In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) staat dat om de medezeggenschap te reguleren een aantal documenten moet worden vastgesteld: een medezeggenschapsstatuut voor de hele organisatie en per medezeggenschapsorgaan (MR of GMR e.d.) een reglement. Om u te helpen, hebben wij een aantal basisstatuten opgesteld. 

Pagina's