U bent hier

Downloads

Download

Het allerlaatste nummer van Verus Magazine vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips.

Download
Mag een leerkracht nu wel of geen groepsapp aanmaken? Heeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming gevolgen voor een protocol social media? En hoe gaat u ermee om als leerkrachten vrienden willen worden met leerlingen op Facebook of als leerlingen filmpjes van leraren op YouTube zetten? 
Download

Soms hebben (vecht)scheidingen van ouders van leerlingen ook een impact op de school. Hoe kunt u daar het beste mee om gaan? In dit artikel komen de meest voorkomende situaties aan de orde.

Download

Uitleg over de Wet bescherming persoonsgegevens en de consequenties voor de school. Met handige praktijkvoorbeelden.

Download

Schoolbesturen met tenminste 50 werknemers moeten een regeling vaststellen voor het melden van een vermoeden van een misstand binnen de onderwijsorganisatie. Onze juristen maakten een modelregeling.

Download

Als school hebt u beleid nodig voor schorsing en verwijdering van leerlingen. In dit modelprotocol voor het primair onderwijs zijn procedures beschreven voor time-out, schorsing en verwijdering. Er is ook in opgenomen hoe u kunt omgaan met onaanvaardbaar gedrag van ouders.

Download

Uw werknemer raakt arbeidsongeschikt en moet langdurig herstellen. Dat kan voor u, als werkgever, flink in de papieren lopen. Maar is de arbeidsongeschiktheid het gevolg van een ongeval, dan kunt u wellicht bepaalde kosten verhalen. Deze special hoort bij het Verus Magazine van maart 2016.

Download

Op 1 januari 2016 treedt de Wet meldplicht datalekken in werking. Door middel van deze wet worden onderdelen in de Wet bescherming persoonsgegevens aangepast. In dit artikel gaan wij in op de belangrijkste wijzigingen waar u als onderwijsinstelling mee te maken kunt krijgen.

Download

Als u met een andere schoolorganisaties in het vo wilt samenwerken bij het onderwijsaanbod dan is er een contract nodig. Wat moet er worden afgesproken en in welke vorm legt u deze afspraken vast? En aan welke eisen moet u zich houden? Deze special hoort bij het Verus Magazine van juni 2015.

Download

Wij zijn Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs. Verus verbindt en verenigt schoolleiders van meer dan 3500 scholen en bestuurders en toezichthouders van ruim 700 schoolorganisaties in alle onderwijssectoren. Binnen Verus werken we samen aan goed onderwijs. In deze brochure presenteren we ons.

Pagina's