U bent hier

Cursussen

Leergang
20 mrt 2018

Snel op de hoogte met nadruk op de dagelijkse praktijk

Wij krijgen veel vragen over zaken die te maken hebben met Personeel & Organisatie in het onderwijs. De wet- en regelgeving blijkt lastig, ook voor ervaren P&O'ers die van buiten het onderwijs komen. In deze 3-daagse leergang Personeelsbeleid maken we u wegwijs in wat er in het onderwijs zoal speelt. De nadruk ligt daarbij op de praktische toepasbaarheid.

Cursus
Incompany
20 mrt 2018

Over de rechtspositie van werknemers in het onderwijs

Veel mensen die voor het eerst met arbeidsrecht in het onderwijs te maken krijgen, merken dat dit soms erg afwijkt van het reguliere arbeidsrecht. Om hierin duidelijkheid te scheppen hebben we deze cursus ontwikkeld. De cursus start met een korte inleiding op dit uitgebreide rechtsgebied.

Cursus
Incompany

Nuttig én noodzakelijk

Deze training geeft u meer inzicht in de arbeidssituatie van medewerkers en biedt aanknopingspunten voor de aanpak van functioneringsproblemen. Verder besteden we aandacht aan het opstellen van een gespreksverslag.

Cursus
Incompany

Uw verplichtingen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

Vanwege de Wet Wia zijn de cao voor primair onderwijs en de cao voor voortgezet onderwijs ingrijpend gewijzigd wat betreft ontslag op grond van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Cursus
Incompany

Omgaan met persoonsgegevens

Het verwerken van persoonsgegevens van leerlingen vereist een aantal zaken. In deze 2 uur durende cursus leert u waarop u moet letten bij het verwerken van dergelijke gegevens. Zo komen bijvoorbeeld de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het leerlingdossier aan de orde en u krijgt een aantal handige praktijkvoorbeelden.

Cursus
Incompany

Wat houden meldplicht en klachtrecht in?

In de Kwaliteitswet staat wat er van besturen, scholen en medewerkers wordt verwacht wanneer zich op school serieuze gevoelens van onvrede manifesteren. Bij ernstige klachten ben je als bestuur en school verplicht te handelen. De Kwaliteitswet is uitgewerkt in de meldplicht en het klachtrecht.