Inspraakorganen

Inspraakorganen spelen een belangrijke rol

Bij beleidsvorming spelen inspraakorganen zoals medezeggenschapsraden, gemeenschappelijke medezeggenschapsraden, deelraden en ondersteuningsplanraden een heel belangrijke rol. Die rol is niet alleen wettelijk vastgelegd, ook in de praktijk is de samenwerking met inspraakorganen onmisbaar.

De inbreng van inspraakorganen is waardevol voor uw school of onderwijsinstelling. We brengen inspraakorganen en scholen graag dichter bij elkaar door training en begeleiding. Wilt u ondersteuning bij het samenwerken met inspraakorganen?

Basisreglementen en -statuten

U bent verplicht te werken met actuele reglementen en statuten. Hiervoor publiceren we jaarlijks nieuwe documenten die als basis kunnen dienen voor uw reglementen en medezeggenschapsstatuten. Alle veranderingen, wetgeving en jurisprudentie zijn verwerkt in deze basisreglementen en -statuten. Hiermee voldoet u automatisch aan de gestelde eisen.

Laat ons documentatie bijwerken

Scholen benaderen ons ook om hun reglementen en statuten na te kijken en bij te werken. We doen in de praktijk een voorstel voor aangepaste documentatie. Vanzelfsprekend moeten de betrokken inspraakorganen hun instemming geven voor het wijzigen van de reglementen. Daarom werken we bij dit soort trajecten meestal intensief samen in een werkgroep met scholen en inspraakorganen.

Begeleiding van inspraakorganen en het bevoegd gezag

Heeft u het gevoel dat de relatie tussen de medezeggenschapsraad en het bestuur verstoord is? Wilt u een objectieve partij inschakelen om u te begeleiden naar een betere verstandhouding met een prettigere samenwerking? Onze adviseurs observeren en houden alle partijen een verhelderende spiegel voor. Op deze manier kunt u werken aan een prettige en constructieve relatie met elkaar.

Workshops en trainingen

Vaak worden reglementen en statuten opgesteld en opgeborgen. Dat maakt het voor de mensen in de organisatie moeilijk om de reglementen toe te passen. Door middel van training helpen we zowel medezeggenschapsraden als directeuren en bestuurders om te handelen volgens de gemaakte afspraken.

Naast trainingen op de inhoud van de reglementen trainen we mensen ook in de procesmatige kant van de zaak. Welke rol speelt een medezeggenschapsraad in beleidsvorming? En welke rollen zijn daarbij toe te kennen?

Meer weten over Verus en inspraakorganen?

Wilt u een vraag stellen of wilt u ons inschakelen bij een reorganisatietraject of herstructurering van uw beleid? Neem contact met ons op, we geven u graag meer informatie.