Infrastructuur

Infrastructuur voor uw school of onderwijsinstelling

We houden ons bezig met infrastructuur in de breedste zin van het begrip. U kunt daarbij denken aan vestigingen of het onderwijsaanbod, maar ook aan doordecentralisatie en onderhoudsplanning.

Door veranderingen komen scholen regelmatig voor vraagstukken op het gebied van infrastructuur te staan. Dankzij onze kennis en ervaring zijn we de uitgelezen partner om voor u te onderzoek wat nu de juiste keuze voor u is. Zoekt u ondersteuning bij een vraagstuk op het gebied van infrastructuur?

Vestigingsbeleid als eerste element

Hoofdvestigingen en nevenvestigingen zijn in principe de eerste elementen binnen de infrastructuur van een school of onderwijsinstelling. Die infrastructuur is op een bepaald moment gekozen, maar door maatschappelijk ontwikkelingen of invloeden van buitenaf kan de behoefte van een school veranderen. Onze adviseurs onderzoeken voor u wat de meest gunstige optie is.

Onderwijsaanbod hoort ook bij infrastructuur

Ook het onderwijsaanbod van uw school hoort bij de infrastructuur. Hierin kunt u net zo goed voor ingrijpende keuzes komen te staan. Door onderzoek gaan we na welke leerlingenstroom u in de toekomst kunt verwachten. Op basis van dat onderzoek geven we u advies. Als het nodig is betrekken we daar ook scholen uit de regio bij. Bijvoorbeeld wanneer de Regionale Planning Onderwijsvoorzieningen (RPO) moet worden herzien.

RPO: Regionale Planning Onderwijsvoorzieningen

In de RPO is vastgelegd welke scholen met welk onderwijsaanbod in de regio actief zijn. Om diverse redenen kan het zo zijn dat u iets wilt wijzigen aan de infrastructuur van uw school of onderwijsinstelling. Als dat ook impact heeft voor andere scholen in de regio, zult u instemming moeten krijgen van de andere partijen. We zoeken precies voor u uit wat de gevolgen zijn van een aanpassing in de RPO en stellen de RPO ook voor u op.

Ondersteuning bij doordecentralisatie en onderhoudsplanning

Er zijn nog behoorlijk wat grijze gebieden bij de doordecentralisatie. Zo bent u vanaf 1 januari 2015 deels zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van uw pand(en). Daar worden middelen voor beschikbaar gesteld, maar hoe gaat u die inzetten? En zijn er nog andere zaken die een rol spelen bij de doordecentralisatie? Onze adviseurs duiken in uw situatie en adviseren u welke keuzes u het beste kunt maken.

Wilt u weten wat Verus voor u kan beteken?

We helpen u met al uw vraagstukken op het gebied van infrastructuur. Neem contact op voor meer informatie.