U bent hier

Haalbaarheidsstudie en fusiebegeleiding

Meer dimensies bij scholen- en besturenfusies of andere vormen van samenwerking

Zoals we good governance benaderen vanuit zowel de ‘harde’ structuurkant als de ‘zachte’ communicatie en cultuur/gedragskant, zo zoeken we ook bij samenwerkings- en fusieprojecten hoe we meer dimensies met elkaar in balans kunnen brengen.

 • Wij vinden het cruciaal om de motieven en beoogde meerwaarde van samenwerking helder op tafel te hebben. Gemaakte keuzes zijn van invloed op de school als gemeenschap en raken soms zelfs ook de kern van de (brede) identiteit. Omdat het uiteindelijk de mensen zijn die de samenwerking tot een succes moeten maken, vinden we het belangrijk om eerder te spreken over het ‘waartoe’ van de samenwerking, dat wat mensen bindt, dan vroegtijdig te focussen op de (juridische) vormgeving ervan.
 • We steken in op een proces waarin wordt geïnvesteerd in relaties, goede communicatie en het opbouwen van vertrouwen. En natuurlijk moeten ook de meer inhoudelijke componenten van samenwerking zoals juridisch en financiële vormgeving goed vertaald worden. Een proces waarin tegelijkertijd (realistisch) ook rekening wordt gehouden met de factor macht; dat er verschillende krachten in het spel zijn die van invloed zijn op proces en eindresultaat.
 • Het gaat ons om een creatief proces, waarin zowel wordt ‘afgebroken wat is opgebouwd’ als wordt ‘ontdekt en geleerd’. Samenwerking, in de vorm van bijvoorbeeld een scholenfusie, kan daarmee (ook) een kapstok worden om te versterken waar mensen goed in zijn en te ontwikkelen wat ontbreekt.

Begeleiding Verus bij scholen- en besturenfusies

Voor de betrokkenen is het vaak prettig als wij bij fusies fungeren als onafhankelijk procesbegeleider. De procesbegeleider kan onder meer op de volgende terreinen worden ingezet:

 • Het uitvoeren van een wenselijkheids- of haalbaarheidsonderzoek
 • Haalbaarheid fusietoets onderzoeken
 • Het opstellen van een plan van aanpak, het inrichten van een zorgvuldig procesontwerp en projectorganisatie voor het uitvoeren van een fusieonderzoek
 • Het begeleiden van het proces, het optreden als materiedeskundige en het toezien op de kwaliteit van rapportages en de juridische grenzen waarbinnen geopereerd kan worden
 • Het opstellen van rapportages waaronder de Fusie Effectrapportage
 • Het begeleiden bij en stroomlijnen van het juist, tijdig en volledig invullen van procedures, zoals advies- en instemmingsaanvragen naar gemeenten, medezeggenschap en toezichthouders
 • Het optreden als ‘kritische vriend’
 • Het begeleiden van bijeenkomsten en verzorgen van presentaties
 • Het begeleiden van het opzetten van een nieuwe/beoogde directiestructuur
 • Het begeleiden van het opstellen van officiële documenten (statuten, managementstatuut e.d.)

Neem contact op voor meer informatie

Wilt u meer weten of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op.

"Verus heeft een goede track record wat het begeleiden van fusies betreft"

Pieter-Jan Buhler, voorzitter college van bestuur Stichting Keender in Haaksbergen