U bent hier

Zorgen over nieuwe bekostiging VO

Meerdere schoolbesturen hebben bij Verus aan de bel getrokken over het wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging VO. Zij maken zich zorgen over de effecten die het wetsvoorstel in de praktijk zal hebben.

Die zorg heeft vooral te maken met de stapeling van effecten door bijvoorbeeld krimp in combinatie met een negatieve verevening passend onderwijs. Negatieve effecten voor brede scholengemeenschappen die Leerwegondersteunend en Praktijkonderwijs aanbieden kunnen ten koste gaan van het bieden van gelijke kansen..

Leden van Verus zijn voorstander van eenvoudiger bekostiging, maar dat mag niet leiden tot minder kansengelijkheid. Het aanbod van onderwijs dicht bij huis moet ook gewaarborgd blijven. Daarom zal Verus eventuele onbedoelde en ongewenste effecten in kaart brengen en de VO-raad verzoeken daarmee rekening te houden bij de vormgeving van het wetsvoorstel.   

 

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs