U bent hier

Zorgen over bekostiging GVO/HVO onderwijs

Godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs op openbare scholen moet structureel bekostigd worden. Een wetsvoorstel dat dit regelt werd twee jaar geleden door de Tweede Kamer aangenomen. Maar nu is er gedoe over de bekostiging. Negen organisaties, waaronder Verus, schreven deze week een bezorgde brief.

Al jarenlang wordt het zogeheten G/HVO onderwijs bekostigd via subsidies. Tweede Kamerleden namen het initiatief om structurele bekostiging wettelijk te regelen. Doel is uiteindelijk te komen tot gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden voor de g/hvo-leraar, een professioneel ingerichte organisatie en mogelijke groei.

Maar nu is er, na behandeling in de Eerste Kamer, gedoe over de bekostiging. De (profiel)organisaties, waaronder Verus, maken zich zorgen en schreven deze week een brief aan de leden van de Onderwijscommissie. Daarin vragen we om een regeling die de financiële randvoorwaarden voor een sterk GVO/HVO borgt:

  • financiële ruimte voor GVO en HVO om zich blijvend te professionaliseren. Alleen een kwalitatief sterk GVO en HVO biedt meerwaarde aan het PO;
  • GVO en HVO zijn nu structureel onderdeel van de sector PO en daar hoort voldoende financiële ruimte bij om bij onze sector PO passende arbeidsvoorwaarden te realiseren.

 De brief werd gestuurd namens Verus, VOS/abb, VBS, VGS, LVGS, ISBO, de PO-raad, VOO en ouders&onderwijs.

Vandaag besloot de onderwijscommissie van de Tweede Kamer de brief voor kennisgeving aan te nemen. De commissie in de Eerste Kamer wil over dit onderwerp nog een schriftelijke ronde laten plaatsvinden.

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs