U bent hier

Zo stemde de Kamer over moties artikel 23

Een grote Kamermeerderheid is vooralsnog tegen het schrappen van de bekostiging van het zogenaamde signatuurvervoer. Ook morrelde de Tweede Kamer niet aan de eindverantwoordelijkheid van schoolbesturen voor het verzelfstandigen van scholen. Dit bleek gisteren uit de stemmingen over moties die waren ingediend bij het debat over artikel 23. Lees hier het overzicht.

Op 29 september debatteerde de Tweede Kamer over artikel 23 van de Grondwet. Naar aanleiding van dat debat dienden de Kamerleden verschillende moties in. Over een aantal van deze moties werd gisteren gestemd.

Leerlingenvervoer 

De motie van D66 en SP om de wettelijke verplichting tot bekostiging van leerlingenvervoer op grond van levensovertuiging of religie (‘signatuurvervoer’) te schrappen werd verworpen. Ook de motie van de SP om ouders en onderwijspersoneel bij het verzelfstandigen van scholen binnen een schoolbestuur een doorslaggevende stem te geven haalde het bij lange na niet. 

Meer enthousiasme was er voor de motie van CDA en D66 om School at Sea, dat met vwo-4 leerlingen in een half jaar naar de Caraïben en weer terug zeilt terwijl ze tijdens de tocht les krijgen, als experiment toe te staan. Maar dat was niet voldoende voor een Kamermeerderheid.

Zorgplicht en toelatingsbeleid

Twee moties werden aangenomen. Allereerst de motie van PvdA en VVD die de regering verzoekt advies te vragen aan de Onderwijsraad over hoe de zorgplicht van scholen in het kader van passend onderwijs zich verhoudt tot de mogelijkheid van bijzondere scholen om een toelatingsbeleid te voeren en over in hoeverre artikel 23 in overeenstemming is met artikel 2 van het protocol Europees Verdrag voor de Rechten van Mens (recht op onderwijs). 

Daarnaast de motie van VDD, PvdA en D66 die de regering verzoekt de ongelijkheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs in kaart te brengen en zo mogelijk weg te nemen.

Thuisonderwijs en meer

De overige moties werden aangehouden in afwachting van verdere ontwikkelingen en aangekondigd onderzoek. Dit betrof onder meer drie moties over voorwaarden voor en toezicht op thuisonderwijs (ingediend door CDA/D66, ChristenUnie/SGP en VVD/PvdA), en verder verzoeken aan de regering om

  • de wettelijke uitzondering van ‘de laatste school van de richting’ te handhaven (ChristenUnie/SGP/CDA);
  • te onderzoeken of de gemeentelijke opheffingsnormen in dichtbevolkte gebieden verlaagd kunnen worden naar ongeveer 145 (ChristenUnie/SGP);
  • onderzoek naar hoe scholen omgaan met de zorgplicht en om aanbevelingen om thuiszitten zoveel mogelijk te voorkomen (CDA/SGP/ChristenUnie) en om
  • de verantwoordelijkheid van gemeenten met betrekking tot het openbaar onderwijs zodanig wettelijk te verankeren dat kinderen die in staat zijn onderwijs te volgen recht hebben op een plaats in het onderwijs (SGP/ChristenUnie).
PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs