U bent hier

Zin in School organiseert retraite voor schoolleiders en bestuurders

Op 16 en 17 september 2010 organiseert de beweging Zin in School voor nieuwe leden en geïnteresseerden een tweedaagse retraite in een klooster in Affligem (België). Doel is om met circa vijftien schoolleiders op zoek te gaan naar de waarde van het christelijk onderwijs in een geseculariseerde samenleving en naar mogelijkheden om die tot uitdrukking te brengen.

Op 16 en 17 september 2010 organiseert de beweging Zin in School voor nieuwe leden en geïnteresseerden een tweedaagse retraite in een klooster in Affligem (België). Doel is om met circa vijftien schoolleiders op zoek te gaan naar de waarde van het christelijk onderwijs in een geseculariseerde samenleving en naar mogelijkheden om die tot uitdrukking te brengen.

De retraite wordt georganiseerd naar aanleiding van het verzoek van tien schoolleiders en bestuurders om meer betrokken te worden bij de activiteiten van Zin in School. In gesprekken met collega-schoolleiders en ontmoeting met derden gaan de deelnemers ervaren dat zij onderdeel uitmaken van een bezielend verband. Van hieruit kan de waarde van christelijk onderwijs opnieuw worden gezien en gevoeld.

Inspiratie delen
Zin in School is vanuit de Besturenraad opgezet als verband van schoolleiders en bestuurders die de christelijke inspiratie met elkaar willen delen om vandaar uit te komen tot een eigen vormingsaanbod voor kinderen en jongeren. De beweging zoekt steeds naar de samenhang tussen individuele vrijheid en verantwoordelijkheid enerzijds en naar binding aan een christelijke geïnspireerde waardegemeenschap anderzijds.

Leden van Zin in School hebben ook zitting in de drie adviescommissies van de Besturenraad. In de commissie Onderwijs en Zingeving wordt het programma van Zin in School besproken.

Sector
PO/VO

Meer informatie en aanmelden
U bent van harte uitgenodigd om aan de retraite deel te nemen. Voor informatie en opgave kunt u terecht bij Paul Boersma, telefoon 070 348 11 48 of 06 517 54 042, e-mail pboersma@besturenraad.nl.

 

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs