U bent hier

Zijlstra pakt topsalarissen onderwijs aan

Staatssecretaris Zijlstra vindt het een ernstige zaak dat er schoolbestuurders zijn die meer verdienen dan de Balkenendenorm. Dat zei hij gisteren (3-11-2010) tijdens een spoeddebat over de salarissen van schoolbestuurders in de Tweede Kamer. De staatssecretaris zal doen wat binnen zijn macht ligt om geld terug te vorderen en de regels te wijzigen.

Er is een Wet Normering Topsalarissen (WNT) in de maak. Deze stelt de norm voor functies in de semi-publieke sector. Totdat de wet is ingevoerd, heeft Zijlstra geen juridische middelen om schoolbestuurders grenzen aan hun inkomen te stellen. De Tweede Kamer drong aan op sectorspecifiek beleid binnen de WNT.

Geld voor primaire proces
Naar aanleiding van het rapport commissie-Dijkstal in 2007, zijn richtlijnen voor beloningen in de (semi)-publieke sector vastgesteld. Daarom kan de staatssecretaris geen geld van voor die tijd aangestelde bestuurders terugvorderen. Van de bestuurders die na 2007 zijn aangesteld of herbenoemd, is Zijlstra voornemens het teveel genoten inkomen terug te vorderen.

Tot de invoering van de WNT kan de staatssecretaris echter niet op individueel niveau geld terugvorderen, alleen op instellingsniveau. Het risico daarvan is dat de terugvordering ten koste gaat van het primaire onderwijsproces. Wat Zijlstra betreft komt het teruggevorderde geld wel weer terecht in dat primaire proces, maar hij zei daar nu nog niet de instrumenten voor te hebben.

Nullijn
Uit cijfers blijkt dat het aantal bestuurders dat meer verdient dan een minister, de laatste jaren licht daalde: in 2007 verdienden 66 bestuurders boven de ministersalarissen, sinds 2008 zijn dat er 60. Van die 60 zitten er 23 ook boven de WNT-norm. Maar omdat 20 van hen hun arbeidscontract voor 2007 ondertekenden, kan hij niet ingrijpen op hun salarissen. Voor die twintig geldt wat Zijlstra betreft vanaf dit moment een nullijn.

Raad van Toezicht
Volgens het rapport Dijkstal zou er een verband moeten zijn tussen de omvang van een school, de complexiteit van het werk en het salaris van de schoolbestuurder. Dat is er op dit moment onvoldoende.

De Raden van Toezicht kregen er van langs van de Tweede Kamer. Zij zouden hun bestuurders onvoldoende te hebben gecontroleerd. Zijlstra echter, wees erop dat het aantal grootverdieners de afgelopen jaren licht is gedaald en de RvT’s dus wel degelijk hun werk doen.

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs