U bent hier

Zijlstra: Geen grote zorgen over internationalisering Stenden hogeschool

De Inspectie voor het Onderwijs heeft op verzoek van het ministerie van Onderwijs de financiering van buitenlandse activiteiten van Stenden onderzocht. Staatssecretaris Zijlstra laat in een brief van 10 juni weten dat de uitkomsten van dit onderzoek geen aanleiding geven tot grote zorgen.

“Stenden beschikt over de juiste organisatiestructuur om er voor te (kunnen) zorgen dat er geen vermenging optreedt tussen publieke en private middelen. In sommige gevallen bestaat het risico van weglek van publieke middelen naar het private domein van Stenden.” Zijlstra vraagt Stenden enkele maatregelen te nemen om in de toekomst eventueel weglek te voorkomen.

Om wat voor zaken gaat het dan bijvoorbeeld? Bij het bekostigen van buitenlandse studieactiviteiten wordt geen rekening gehouden met verschillen in prijspeil van de vestigingslanden. Een andere kwestie betreft de niet altijd zuivere en consistente registratie van kosten van indirecte dienstverlening aan de buitenlandse sites. Hiermee is er een risico van weglekken van publieke middelen naar het private vermogen van Stenden ter hoogte van 214.000 euro, aldus het Inspectierapport.

Op zichzelf is publieke financiering van Nederlands onderwijs aan Nederlandse studenten op buitenlandse vestigingen overigens niet bezwaarlijk, vindt ook Zijlstra.

Instemming
Stenden heeft de beleidsreactie met instemming gelezen. De vier maatregelen die de staatssecretaris voorstelt, zal Stenden onverkort overnemen en in nauw overleg met het ministerie van OCW doorvoeren, zo geeft Collegevoorzitter Klaassen aan in een reactie.

Klaassen meldt dat zonder extra kosten voor de belastingbetaler, Nederlandse studenten een wereldervaring rijker worden.

Eind 2011 komt de inspectie met een rapport over de kwaliteit van de buitenlandse opleidingen van Stenden.

 

WO | HBO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs