U bent hier

Zes van de tien scholen voeren duurzaamheidsbeleid

Uit een enquête onder schoolbestuurders en schoolleiders, aangesloten bij Verus, blijkt dat zes op de tien scholen duurzaamheidsbeleid voert. Duurzaamheid is een urgent thema en het hoort bij de identiteit en de maatschappelijke opdracht van de school, volgens een grote meerderheid van de ruim driehonderd respondenten. Bijna alle respondenten (99%) vinden duurzaamheid een van de belangrijkste uitdagingen van deze eeuw.

Gun scholen zelfde voordelen als bedrijven
Veel scholen willen met duurzaamheidsbeleid aan de slag gaan, maar ervaren belemmeringen. Zij willen meer zeggenschap over het gebouw, meer ruimte om te experimenteren en een zelfde behandeling als bedrijven met alternatieve vormen van investeringsaftrek en teruggave van BTW. Zij realiseren zich ook dat zij zelf een rol hebben in het maken van keuzes door duurzaamheid op te nemen in de jaarplanning en door bewust extra middelen ervoor in te zetten.

Driekwart scholen doet aan afvalscheiding en gezonde voeding
Bij liefst 83 procent is duurzaamheid onderdeel van het onderwijsbeleid door het op te nemen in de missie (31%), het beleidsplan (51%) of door het in diverse vakken te integreren (63%). Dit is ook terug te zien in het huisvestingsbeleid via energiebesparing, eigen energieopwekking, het binnenklimaat en het gebruik van duurzame materialen. Driekwart van de scholen scheidt het afval en let op gezonde voeding, terwijl slechts een enkele school de co2-uitstoot van het schoolreisje compenseert.

Voorzitter van Verus, Loes Ypma vindt de resultaten uit de enquête zeer hoopgevend: "Je merkt dat schoolleiders en schoolbestuurders dagelijks betrokken zijn bij de toekomst van kinderen en jongeren, zowel bij hun persoonlijke ontwikkeling en ook voor de wereld waarin zij leven. Het belang van duurzaamheid wordt erkend en Verus wil helpen met goede voorbeelden en inspiratie. Je kunt al met kleine dingen beginnen. Bijvoorbeeld minder papier, afval scheiden, slimme meters en het een plek geven in het lessenpakket."

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs