U bent hier

WWZ: Gevolgen ketenregeling verder onderzocht en transitievergoeding bij ontslag wegens ziekte van tafel

De meerderheid van de Kamerleden vindt dat minister Asscher meer oog moet hebben voor de problemen die de WWZ en met name de ketenbepaling vanaf 1 juli in het onderwijs zal veroorzaken. Tijdens het algemeen overleg over de WWZ, gisteren, erkende de minister mondjesmaat dat er inderdaad problemen spelen.

Asscher is nog niet bereid om nu al maatregelen te nemen, zoals ChristenUnie-Kamerlid Schouten voorstelde. Zij wees op de kloof die dreigt te ontstaan tussen het openbaar en het bijzonder onderwijs, als er geen maatregelen zouden worden genomen. Verus wil een uitzondering voor het onderwijs in de wet.

De minister blijft echter volhouden dat de cao-partijen de problemen onderling moeten oplossen. Wel wilde hij zijn verkenner, Lodewijk de Waal (die de problemen bij seizoensarbeid onderzoekt), vragen om de problematiek in het onderwijs te onderzoeken en hierover zo spoedig mogelijk te rapporteren. 

Aantal flexwerkers sterk toegenomen

De Kamerleden wezen de minister op het feit dat de WWZ, die ervoor zou moeten zorgen dat flexmedewerkers sneller een vast contract krijgen, in de praktijk wel een heel andere uitwerking heeft. Werkgevers zijn met de invoering van de WWZ nog terughoudender geworden om medewerkers een vast dienstverband aan te bieden. 

De transitievergoeding werd aangewezen als één van de oorzaken hiervan. Daarbij wees Kamerlid Van Weyenberg (D66) er nog op dat de cijfers, anders dan de minister in de media deed voorkomen, wel degelijk aantonen dat de WWZ averechts werkt: het aantal flexibele contracten ten opzichte van het aantal vaste contracten in Nederland is sterk toegenomen. 

Ontslagrecht 

Ook het ontslagrecht en het ontbreken van de mogelijkheid voor rechters om werknemers bij ontslag met een vergoeding hiervoor te compenseren (de smeerolie van het systeem) werd als oorzaak aangewezen. Het is met de komst van de WWZ lastiger geworden om via de rechter de arbeidsovereenkomst te laten eindigen.  

Lichtpuntje

Eerder die ochtend kwam al het nieuws naar buiten dat Asscher de transitievergoeding waarop werknemers bij een ontslag wegens ziekte recht hebben, wil afschaffen. 

Met diverse Kamerleden was de minister van mening dat het voor werkgevers wel heel onredelijk is als zij, nadat ze twee jaar lang het salaris hebben doorbetaald, ook nog een transitievergoeding moeten betalen. Hij zal hiervoor wel de wet moeten aanpassen, maar doet daar voor 1 juli a.s. een voorstel toe.

Ook wees de minister er nog op dat als werkgevers- en werknemersorganisaties in een bedrijfstak gezamenlijk van mening zijn dat er voor hen een uitzondering moet worden gemaakt voor de ketenregeling, hij aan dit verzoek tegemoet zal komen.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs