U bent hier

WWZ gaat ook gelden voor openbaar onderwijs

De Eerste kamer is vanmiddag akkoord gegaan met het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren. Met de aanname van dit initiatiefvoorstel uit de Tweede Kamer zal de rechtspositie van veel ambtenaren, waaronder werknemers in het openbaar onderwijs, gelijk worden getrokken met werknemers in de private sector. Gezien de complexe uitwerking, kan dit nog wel enkele jaren op zich laten wachten.

Tot nu toe hadden werknemers in het openbaar onderwijs de status van ambtenaar. Daarmee vielen zij buiten de bepalingen van de WWZ en ontstond een oneerlijke concurrentiepositie met het bijzonder onderwijs: het openbaar onderwijs kan de vervanging van zieke leerkrachten veel eenvoudiger regelen dan het bijzonder onderwijs, ook heeft het openbaar onderwijs tot nu niet te maken met de transitievergoeding. 

Ongelijk speelveld

Veel meldingen bij het Meldpunt WWZ benoemden dit verschil tussen bijzonder en openbaar onderwijs expliciet als een grote onrechtvaardigheid. 

Dat gaat dus veranderen, maar niet vandaag op morgen. Er moeten heel veel wetten, regels en andere zaken gewijzigd worden waardoor het lastig is om nu al een tijdpad aan te geven. De daadwerkelijke invoering kan nog wel enkele jaren duren.

VVD, CDA, 50PLUS, D66 en PVV stemden voor dit wetsvoorstel.

De VOS/ABB meldde vorige maand de oproep van Verus aan minister Asscher, om in de WWZ een uitzondering te maken voor het onderwijs, van harte te ondersteunen.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs