U bent hier

Winnaars Nederlandse eTwinningprijs 2008

Het Visser 't Hooft Lyceum in Leiden en het Marnix College Ede zijn in de prijzen gevallen met hun eTwinningprojecten. Het Visser 't Hooft Lyceum won de eerste prijs voortgezet onderwijs met het project 'Best'. Het Marnix College werd eervolle tweede met de 'French-Dutch Connection'. De winnaars werden bekend gemaakt tijdens de open dag van het Europees Platform voor internationalisering in het onderwijs.

Het Visser 't Hooft Lyceum in Leiden en het Marnix College Ede zijn in de prijzen gevallen met hun eTwinningprojecten. Het Visser 't Hooft Lyceum won de eerste prijs voortgezet onderwijs met het project 'Best'. Het Marnix College werd eervolle tweede met de 'French-Dutch Connection'. De winnaars werden bekend gemaakt tijdens de open dag van het Europees Platform voor internationalisering in het onderwijs.

Het Best-project wordt in 18 landen gedaan. 'Best' staat voor: Building Economies Strong Together. Het is inmiddels een groot internationaal netwerk van docenten. Het project leert leerlingen over Fair Trade, de Millennium doelen, over armoede, duurzaam ondernemen en ondernemerschap. De leerlingen hebben contact met leerlingen uit vele landen, zoals Georgië, Kenya, Uganda. Het project wordt gecoördineerd door zes docenten van het Visser 't Hooft Lyceum.

The French-Dutch Connection
Bij het project 'French-Dutch Connection' gaat het om een uitwisseling tussen culturele belevingsaspecten van Franse en Nederlandse leerlingen van 13 tot 16 jaar. Zij hebben gewerkt aan de opdracht om hun land te presenteren en daarbij te kijken naar de leefomgeving en een cultureel historisch of geografisch aspect dat de moeite waard is om Europees uit te wisselen. De leerlingen maken gebruik van een digitaal portfolio, waardoor het materiaal ook op een ander moment of andere plaats gebruikt kan worden.

eTwinning
eTwinning bevordert samenwerking tussen scholen binnen Europa door het gebruik van ict. Het biedt een kosteloze virtuele projectruimte waarbinnen leerlingen op een veilige manier Europees samenwerken.

Europees Platform
Het Europees Platform wil de Europese dimensie versterken en de internationalisering van het Nederlandse onderwijs bevorderen. Daarmee wil het platform een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. Het voert een verscheidenheid aan activiteiten uit, met als belangrijkste taak het functioneren als agentschap voor gesubsidieerde internationaliseringsprogramma's. De Besturenraad maakt deel uit van het bestuur van het Europees Platform.

VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs