U bent hier

Wijzigingen in Wet passend onderwijs

De Kamer buigt zicht binnenkort over enkele wijzigingen in de Wet op passend onderwijs. We zetten ze voor u op een rijtje:

  • Scholen voor so en vso die splitsen moeten niet als nieuwe scholen beoordeeld worden. Daarom wordt de bekostiging gebaseerd op de teldatum in het jaar voorafgaande aan de verzelfstandiging.  
  • Leerlingen die naar een residentiële (justitiële) instelling gaan worden bekostigd door een school in het gebied waar hij/zij vandaan komt. Het gaat hierbij altijd om vso-instellingen en daarvoor is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Omdat er slechts enkele justitiële instellingen voor jongeren zijn, wil de wetgever voorkomen dat het samenwerkingsverband (SWV) in de regio’s waar die staan voor de kosten van deze jongeren opdraait. Deze regeling geldt ook voor leerlingen die op het moment van plaatsing niet ingeschreven staan in de eigen regio.
  • Als een SWV geen speciale school voor basisonderwijs (sbo-school) meer in standhoudt, wordt voortaan het bedrag voor sbo-voorzieningen (2% en 3% van de totale bekostiging) ter beschikking gesteld van het SWV.
  • De SWV voortgezet onderwijs worden voortaan voor de wachtgeldvoorziening aangeslagen als een schoolbestuur. Door de wetswijziging worden SWV verantwoordelijk voor een deel van de ontstane wachtgeldkosten en het collectief van de vo-scholen voor de rest. 
  • Met de wet wordt het mogelijk af te wijken van voorgeschreven onderwijstijd voor individuele leerlingen in het regulier onderwijs, als die vanwege lichamelijke of psychische redenen tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school kunnen.
PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs