U bent hier

Wijzigingen in het Vervangingsfondsreglement

De komende tijd zal het Vervangingsfonds in etappes een aantal wijzigingen doorvoeren in haar werkwijze. U bent hierover al per brief geïnformeerd door het Vervangingsfonds en vindt hierover op de website van het Vervangingsfonds ook nadere informatie.

Per januari 2015

Per 1 januari 2015 zijn de eerste wijzigingen van kracht geworden. Op de website van het Vervangingsfonds worden genoemd:

 • Het Reglement is anders van opzet
 • Verruiming van het Eigen risicodragerschap
 • Rechtspositioneel verlof wordt niet langer vergoed
 • Premieverlaging

Voorwaarden voor bekostiging

Er zijn echter ook wat kleinere wijzigingen die op de website van het Vervangingsfonds niet worden genoemd. Bijvoorbeeld dat het artikel over ‘voorwaarden voor bekostiging’ is aangescherpt:

 • Zo moet de vervanging plaats vinden op de dagen waarop de afwezige is ingeroosterd 
 • Mag vervanging van leraren niet plaatsvinden in de zomervakantie 
 • Mag vervanging van leraren en directieleden met lesgevende taken gedurende geen enkele vakantie plaatsvinden door extern personeel via een uitzendbureau dan wel een pay–roll onderneming
 • Is de uitzonderingsbepaling dat een vervanger dezelfde functie moet hebben als degene die wordt vervangen enigszins gewijzigd: een klassenassistent kan nu alleen nog maar een leraar, lerarenondersteuner of onderwijsassistent vervangen als deze is ingedeeld in salarisschaal 4 en een onderwijsassistent in opleiding wordt niet meer genoemd als mogelijke vervanger.

Een verruiming van de vervangingsbepalingen is er ook: de vervanging van een personeelslid dat gedeeltelijk arbeidsgeschikt is verklaard, maar niet voor zijn eigen functie, mag voor het volledige aantal uren van zijn dienstverband worden gedeclareerd.

Per augustus 2015

Per 1 augustus 2015 wordt weer een nieuw Reglement van kracht. De tekst van dit Reglement is al gepubliceerd in de Staatscourant, maar nog niet te vinden op de website van het Vervangingsfonds. Hierin staan veranderingen gemeld in de bonus—malus regeling (per 1 jan 2016 van kracht) en dat de kosten van vervanging bij ziekteverzuim worden vergoed op basis van verschillende klassen van vaste normvergoedingen in plaats van de werkelijke vergoedingskosten.

Andere veranderingen per 1 augustus zijn:

 • Vervanging in verband met afwezigheid wegens schorsing wordt nog maar twee weken vergoed 
 • Een personeelslid in de functie van leraar kan behalve door een andere leraar alleen nog worden vervangen door iemand met een lerarenbevoegdheid. Als een onderwijsassistent die niet bevoegd is als leraar een leraar vervangt, worden deze kosten van vervanging niet meer vergoed.
 • De bepaling (die voor het eerst genoemd werd in het Reglement die geldt vanaf januari 2015) dat vervanging plaats moet vinden op de dagen dat de afwezige is ingeroosterd, wordt weer verruimd. Vervanging mag ook op een andere dag plaatsvinden, mits de vervanging binnen 7 dagen na de dag van afwezigheid heeft plaatsgevonden.
 • Voorts moeten declaraties binnen 3 maanden worden ingediend bij het Vervangingsfonds, dat is nu binnen 4 maanden.

Contact 

Hebt u vragen over de wijzigingen in het vervangingsfondsreglement? Neem contact op met onze juridische helpdesk

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs