U bent hier

Wie bepaalt of een kind blijft zitten?

Het schooljaar loopt ten einde en dus worden op scholen weer gesprekken gevoerd over al dan niet zittenblijven. Regelmatig komt het voor dat ouders het oneens zijn met de beslissing van de school om hun kind niet te bevorderen naar een volgende groep. Onze juridische helpdesk krijgt die vraag deze maand geregeld: Wie bepaalt of een kind blijft zitten?

In de Wet op het primair onderwijs (art. 8) staat dat het onderwijs op een basisschool zodanig moet worden ingericht dat leerlingen in principe binnen een tijdvak van 8 aaneensluitende schooljaren de school kunnen doorlopen en dat een basisschool moet zorgen voor een ononderbroken ontwikkeling van het kind.

De school bepaalt

Basisscholen bepalen zelf hoe om wordt gegaan met zittenblijven. Belangrijk is dat de ouders hier ook van op de hoogte zijn. Dit kan door de overgangscriteria die de school hanteert op te nemen in bijvoorbeeld de schoolgids.

Een gemotiveerde beslissing

Ouders mogen hun wensen betreffende het mogelijke zittenblijven aangeven. Maar is de school een andere mening toegedaan, dan is zij niet verplicht om de wens van de ouders te honoreren. Uiteindelijk dien je als school een (gemotiveerde) beslissing te nemen over het al dan niet overgaan van een kind.

Voor het voortgezet onderwijs geldt hetzelfde.

Blijf in gesprek

Als ouders het niet eens zijn met de school is het uiteraard belangrijk om hierover in gesprek te gaan met ouders. Blijven de meningen uit elkaar liggen, dan is dit heel vervelend, maar uiteindelijk is het aan het bevoegd gezag om een beslissing te nemen. Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid of neem contact op met onze juridische helpdesk.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs