U bent hier

WGA eigenrisicodrager-verzekering: wel of niet aanbesteden?

Moet ik de WGA eigenrisicodragerverzekering aanbesteden? Bij Verus krijgen wij hierover veel vragen binnen. Hier het antwoord.

Wat is de waarde van een opdracht?

De waarde van de opdracht wordt bepaald door de totale jaarpremie van de WGA eigenrisicodragerverzekering te vermenigvuldigen met de totale looptijd van de polis. 

De drempel van de Europese aanbestedingsgrens 2019 is € 221.000,-. Boven dit bedrag bent u verplicht om aan te besteden.

Zijn er uitzonderingen te vinden in de Aanbestedingswet?

De Aanbestedingswet geeft een aantal uitzonderingen op de aanbestedingsplicht, maar de WGA eigenrisicodragersverzekering wordt daarbij niet genoemd. Het argument dat de WGA eigenrisicodragers een Nederlandse verzekering is en daarom niet Europees (bij overschrijding drempelbedrag) hoeft te worden aanbesteed, is daarom niet verdedigbaar.

Houd u aan de wet

Wij adviseren een bestuur zich aan de Aanbestedingswet te houden en de WGAeigenrisicodragersverzekering Europees aan te besteden.

Naast de rechter zijn er ook andere instanties en personen die toezien op een goede uitvoering van de aanbestedingsregels. Bijvoorbeeld de accountant. Die kan bij geconstateerde procedurefouten de aanbestedende dienst een goedkeurende verklaring aan de jaarrekening onthouden. Verder houden de diensten van de Europese Commissie (EC) toezicht. In Nederland kunnen klachten bij de Commissie van Aanbestedingsexperts worden ingediend.

Wij kunnen u helpen

Verus heeft een samenwerking met Aon en biedt een zogenaamde Raamovereenkomst Europese aanbesteding aan.

Bij het individueel uitzetten van een Europese aanbesteding voor een WGAeigenrisicodragerverzekering schrijven over het algemeen 1 á 2 verzekeraars in. Om die reden hebben wij een raamovereenkomst Europese aanbesteding WGA ERD ontwikkeld, waarbij onze ervaring is dat er ongeveer  6 verzekeraars inschrijven. Zo kunt u er verzekerd van zijn dat Verus de meest concurrerende prijs uit de markt verkrijgt voor de WGAeigenrisicodragerverzekering. Bovendien is de uitvoering van de raamovereenkomst conform de Aanbestedingswet 2012. In het Programma van Eisen nemen wij nog allerlei extra’s mee, waardoor een aanbesteding via de raamovereenkomst meer voordeel biedt dan een individuele aanbesteding.

Verus en Aon voeren aanbestedingen voor WGA-eigenrisicodragerverzekering via een raamovereenkomst al ruim 3 jaar met succes uit. Onze ervaring is dat verzekeraars zeer scherpe tarieven aanbieden en bereid zijn om afwijkende voorwaarden te geven.

Meer weten?

Neem dan contact op met Carola van der Meeren van onze afdeling ledenvoordeel: tel. 06-21818453 of Cvandermeeren@verus.nl. Zij vertelt u graag meer over de werking van de raamovereenkomst en de tal van voordelen die Verus kan bieden. U kunt ook de onepager downloaden.

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs