U bent hier

Wettelijke grondslag voor de DTT geschrapt

Deze week nam de Tweede Kamer het wetsvoorstel van Roelof Bisschop en Michel Rog aan om de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen. Alleen de PVV stemde tegen. Verus is blij dat de Kamer dit voorstel met zo’n meerderheid heeft aangenomen.

In de Wvo en de Wec was de mogelijkheid opgenomen om een diagnostische toets in te voeren via een algemene maatregel van bestuur, dus zonder tussenkomst van de Kamer. Medio 2016 gaf de Kamer al aan dat zo’n diagnostische toets niet gewenst was. Maar de wettelijke mogelijkheid was er nog steeds. Daarom dienden Roelof Bisschop en Michel Rog een wetsvoorstel in om die mogelijkheid te schrappen. 

Deze week nam de Kamer dit wetsvoorstel aan zonder enige discussie. Verus heeft zich altijd verzet tegen de verplichte diagnostische tussentijdse toets.

VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs